Obywatelstwo na progu XXI wieku. Konteksty prawne i kulturowe

Ząbek Maciej (red.)

Spis treści

Książka dostępna w Bibiliotece Cyfrowej Polskiego Instytutu Antropologii

UWAGA: nie wszystkie teksty są dostępne on-line; książka niedostępna w sprzedaży detalicznej

 

ISBN 978-83-7401-404-5

Wydawcy:

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego
Biuro Krajowe UNHCR w Polsce
Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW

 

 

 

 

MACIEJ ZĄBEK
WPROWADZENIE
Kategoria obywatelstwa będąca jako taka instytucją prawną, swym znaczeniem wybiega poza obszar samego prawa. Ma charakter wielowymiarowy i wielowątkowy, wpływający na życie milionów ludzi, co więcej nieustannie
ewoluujący we współczesnym świecie. Temat ten wydaje się tak szeroki, że mimo wydania, choćby tylko w ostatnich latach, bardzo wielu publikacji, daleko jeszcze do jego wyczerpania 1. Jego popularność i aktualność wiąże się w dużym stopniu z faktem niedostatecznego zagospodarowania tej kategorii prawnej w ramach Unii Europejskiej, a ponadto próbami rozmontowania dotychczasowego państwa narodowego i dekonstrukcji samego pojęcia, zwłaszcza pod wpływem masowych migracji, powiększającej się liczby apatrydów i podejmowanych działań mających na celu zapobieganie zjawisku bezpaństwowości. Mając to wszystko na uwadze, a także dyskusje na temat możliwości przystąpienia Polski do Konwencji o statusie bezpaństwowców z 1954 r. i Konwencji o ograniczaniu bezpaństwowości z1961 r., podjęliśmy decyzję wydania niniejszego tomu, którego celem była próba zgłębienia problematyki obywatelstwa z perspektywy nie tylko prawnej czy historycznej, ale i społeczno- kulturowej. Przedstawienia jego różnego rozumienia zarówno z punktu widzenia jego europejskich twórców i późniejszych interpretatorów, jak i jego percepcji oraz zastosowań na gruncie lokalnym w różnych, nie tylko europejskich zakątkach świata.

Rok wydania 
2013