Publikacje
Okładka tytuł Autor Rok wydania
Potomkowie chłopów – wolni od kultury Rakowski Tomasz 2013
De una hija alamujer preparada. Haciendo antropología feminista en las colonias populares de México Hryciuk Renata 2012
Artykuły w tomie "20 lat rzeczywistości poradzieckiej. Spojrzenie socjologiczne" Halemba Agnieszka; Smyrski Łukasz; Wojciech Lipiński 2012
Formy zarządzania przyszłością i niepewnością w środowisku osób dotkniętych chorobą nowotworową Wierciński Hubert 2012
Sieć przyjaciół. Serwis społecznościowy oczami etnografa Cichocki Piotr 2012
Nowoczesność i globalizacja na północnym Podlasiu. Perspektywa etnograficzna Cichocki Piotr, Patzer Helena (red.) 2012
Polityka dostępu, estetyka cytatu. Po raporcie >>Obiegi kultury Cichocki Piotr 2012
Antropologiczne wymiary kultu maryjnego Zowczak Magdalena 2012
Amazonki na wojennej ścieżce - w jaki sposób narracją o działaniu i działaniem o charakterze narracji można pokonać raka? Wierciński Hubert 2012
Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce wobec osób LGBT Kościańska Agnieszka 2012
The creation of “monsters”: the discourse of opposition to in vitro fertilization in Poland Radkowska-Walkowicz Magdalena 2012
Czy onanista to też Polak? Debata o masturbacji 1993-1994 Kościańska Agnieszka 2012
Antropologia jedzenia - numer monograficzny czasopisma (op.cit.,) Hrycuiuk Renata E., Mroczkowska Joanna, Strączek Ignacy red. 2012
Evergreen Ethnographies Malewska-Szałygin Anna 2012
Constructing a monument of national history and culture' in Poland: The case of the Royal Castle in Warsaw Klekot Ewa 2012
Antropologia seksualności. Teoria. Etnografia. Zastosowanie Kościańska Agnieszka red. 2012
Film i paradoksy wizualności. Praktykowanie antropologii Sikora Sławomir 2012
Synkretyzm a podziały religijne w bułgarskich Rodopach Lubańska Magdalena 2012
Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce Hryciuk Renata, Korolczuk Elżbieta (red.) 2012
My anthropology in the Republic of Macedonia Bielenin-Lenczowska Karolina 2012

Strony