Publikacje
Okładka tytuł Autor Rok wydania
Rak. Antropologiczne studium praktyk i narracji Hubert Wierciński 2015
Tożsamość narodowa a konflikty w małżeństwach polsko-rosyjskich Busygina-Wojtas Tatiana 2015
Zbyt mały krok w dobrym kierunku Radkowska-Walkowicz Magdalena 2015
Spaghetti z ajwarem. Translokalna codzienność muzułmanów w Macedonii i we Włoszech Bielenin-Lenczowska Karolina 2015
Religijność na pograniczach. Eseje apokryficzne Zowczak Magdalena 2015
State and Legal Practice in the Caucasus Kaliszewska Iwona, Voell Stéphane 2015
Niebezpieczne związki. Macierzyństwo, ojcostwo i polityka Hryciuk Renata, Korolczuk Elżbieta (red.) 2015
Między folklorystyką, filologią i antropologią prawosławia (recenzja książki Ewy Kocój, Pamięć starych wieków. Symbolika czasu w rumuńskim kalendarzu prawosławnym, Kraków 2013) Studia Religiologica 2014
Haiti Letha. Pokusy egzotyki Sławomir Sikora 2014
Colloquia Anthropologica Buchowski Michał, Bentkowski Arkadiusz (red.) 2014
Terytoria smaku Jarecka Urszula, Wieczorkiewicz Anna (red.) 2014
Artykuły w Czech Sociological Review 6/2014 Wierciński H., Kościańska A., Radkowska-Walkowicz M. 2014
The in-between Generation. Immigrants and the Problem of a Dual Sense of Belonging Bielenin-Lenczowska Karolina 2014
Artykuły w czasopiśmie "LUD" t.98, 2014 Waszczyńska Katarzyna, Małanicz-Przybylska Maria,Rukat Rafał 2014
Violence Against Women In Poland – What Tradition Has To Do With It? Agnieszka Kościańska 2014
Bilad as-Sudan - napięcia i konflikty Cisło Waldemar, Różański Jarosław, Ząbek Maciej (red.) 2014
Hasła w "Encyklopedii Gender" Hryciuk Renata, Kościańska Agnieszka 2014
Feminizm a dyskurs ekspercki o przemocy seksualnej Agnieszka Kościańska 2014
Co słychać na Podhalu. Tradycja we współczesności Małanicz-Przybylska Maria (red.) 2014
Sudan. Problemy tożsamościowe z perspektywy badaczy rodzimych Ząbek Maciej (red.)

tłum. Marek Stankiewicz

2014

Strony