Publikacje
Okładka tytuł Autorsortuj rosnąco Rok wydania
Niematerialne dziedzictwo kulturowe Braun Krzysztof (red.) 2013
Między folklorystyką, filologią i antropologią prawosławia (recenzja książki Ewy Kocój, Pamięć starych wieków. Symbolika czasu w rumuńskim kalendarzu prawosławnym, Kraków 2013) Studia Religiologica 2014
Religijność chrześcijan obrządku wschodniego na pograniczu polsko-ukraińskim Lubańska Magdalena red. 2007
Antropologia polityczna: 1940–2010 Malewska-Szałygin Anna 2012
Sztuka Afryki w kolekcjach i badaniach polskich Szafrański S., Kądziela M., Tobota M., Ząbek M. (red.) 2014
Suwalszczyzna. Świat pogranicza (album) Pokropek Marian 2009
Nowoczesność i globalizacja na północnym Podlasiu. Perspektywa etnograficzna Cichocki Piotr, Patzer Helena (red.) 2012
Biotransfiguracje - sztuka, życie, polityka Radkowska-Walkowicz Magdalena 2013
Lipowanie. Kultura religijna i tożsamość naddunajskich staroobrzędowców Lipiński Wojciech (red.) 2015
W cieniu drzewa wiar. Studia nad kulturą religijną na pograniczach Slaviae Orthodoxae Zowczak Magdalena red. 2009
Widz wolny czy bezwolny? w: Media wolne czy bezwolne? Malewska-Szałygin Anna 2011
To przecież musi nieść jakieś znaczenie Sławomir Sikora 2014
Boże Narodzenie w sztuce polskiej Braun Krzysztof, Braun Katarzyna 2007
Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce wobec osób LGBT Kościańska Agnieszka 2012
Pany i chamy w Cepelii Klekot Ewa 2013
Sustainable Development in Sub-Saharan Africa Ząbek Maciej (red.) 2015
Sąsiedztwo w obliczu konfliktu. Relacje społeczne i etniczne w zachodniej Macedonii — refleksje antropologiczne Bielenin-Lenczowska Karolina 2009
Prolegomena do etnografii „pomników historii i kultury narodowej”. Dziedzictwo jako wymiar nowoczesnej historyczności Klekot Ewa 2011
Who Can be a True Pole? On Gender Panic Agnieszka Kościańska 2014
Tragedia w Darfurze. Geneza, charakter i skutki wojny domowej w zachodnim Sudanie Ząbek Maciej 2008

Strony