Publikacje
Okładka tytuł Autor Rok wydaniasortuj rosnąco
Dzisiejsze Polesie Lipiński Wojciech red. 2013
Etnografia/animacja/sztuka. Obrona metodologiczna Rakowski Tomasz 2013
Ukryte Michaela Hanekego jako eksperymentalny "dokument" performatywny" Sikora Sławomir 2013
Film antropologiczny. Medium nieoswojone Sikora Sławomir 2013
Funkcjonowanie organizacji lokalnych w Regionie Mazahua. Indianki, matki, producentki w stowarzyszeniu Pjoxte Hryciuk Renata 2013
Podróżnicze fantazje i ich rola w podtrzymywaniu porządku świata Wieczorkiewicz Anna 2013
Chata - numer monograficzny Żukowski Jacek (red.) 2013
„CHRZEŚCIJAŃSTWO PERYFERYJNE”? O TEOLOGICZNYCH UWIKŁANIACH TEORII ANTROPOLOGICZNEJ I STRONNICZOŚCI PERSPEKTYW POZNAWCZYCH ANTROPOLOGII CHRZEŚCIJAŃSTWA Lubańska Magdalena, Ładykowska Agata 2013
Etnograficzne wędrówki po obszarach antropologii Smyrski Łukasz, Waszczyńska Katarzyna 2013
Informacja to też lek Wierciński Hubert 2013
At the Intersection of Gender and Class: Social Mobilization Around Mothers' Rights in Poland Hryciuk Renata, Korolczuk Elźbieta 2013
Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce Hryciuk Renata, Korolczuk Elżbieta (red.) 2012
Dwóch osobników narodowości cygańskiej... Wątki etniczne w procesach sądowych o gwałt Kościańska Agnieszka 2012
Synkretyzm a podziały religijne w bułgarskich Rodopach Lubańska Magdalena 2012
Film i paradoksy wizualności. Praktykowanie antropologii Sikora Sławomir 2012
Postsocialism as a Diagnostic Tool. Common-Sense Concepts of Power and State in Southern Poland Malewska-Szałygin Anna 2012
Afryka Roucha. Mimikra – podmiotowość – sprawczość Sikora Sławomir 2012
Obrazy Afryki i Afrykanów w oczach europejskich podróżników z końca XIX stulecia Ząbek Maciej, Rybiński Adam 2012
Antropologia seksualności. Teoria. Etnografia. Zastosowanie Kościańska Agnieszka red. 2012
Etnografia wirtualna Cichocki Piotr, Zydel Robert, Jędrkiewicz Tomasz 2012

Strony