Publikacje
Okładka tytułsortuj malejąco Autor Rok wydania
Państwowa polityka pamięci na Białorusi (w Republice Białoruś) i jej efekty a problematyka formowania społeczeństwa narodowego Szybieka Zachar

tłum. Waszczyńska Katarzyna

2012
Pany i chamy w Cepelii Klekot Ewa 2013
Pasterze reniferów mongolskiej tajgi Wasilewski Jerzy (red.) 2008
Pierogi z fiżonem. Praktyki jedzeniowe i tożsamość Brazylijczyków polskiego pochodzenia w południowobrazylijskiej wsi Karolina Bielenin-LenczowskaBielenin-Lenczowska 2018
Pierwsze narody. Społeczności rdzenne i idea tubylczości we współczesnym świecie Lipiński Wojciech (red.), Derlicki Jarosław (red.) 2002
Po cóż patrzeć na zwierzęta? Nénette

W jubileuszowym numerze "Kontekstów" ukazał się artykuł dr hab. Sławomira Sikory.

 

Sławomir SikoraSikora 2017
Podole i Wołyń. Szkice etnograficzne Zowczak Magdalena (red.), Smyrski Łukasz (red.) 2003
Podróże do piekieł. Rzecz o szamańskich misteriach Wasilewski Jerzy 1979
Podróżnicze fantazje i ich rola w podtrzymywaniu porządku świata Wieczorkiewicz Anna 2013
Polityka dostępu, estetyka cytatu. Po raporcie >>Obiegi kultury Cichocki Piotr 2012
Polska Roma. Tradycja i nowoczesność Kowarska Agnieszka 2005
Polskie wesele AD 1968 z Szarym Człowiekiem w tle. Performowanie historii w „Usłyszcie mój krzyk” Sławomir SikoraSikora 2017
Portrety obcego. Od stereotypu do symbolu Benedyktowicz Zbigniew 2000
Pośród chaosu. Antropologiczne refleksje nad współczesnością Zadrożyńska Anna (red.) 2011
Post-Socialist or Post-Peasant? Reflection on Mountain-Dwellers' Image of the State and the Authorities Malewska-Szałygin Anna 2012
Potęga ciszy. Konwersja a rekonstrukcja porządku płci na przykładzie nowego ruchu religijnego Brahma Kumaris Kościańska Agnieszka 2009
Potomkowie chłopów – wolni od kultury Rakowski Tomasz 2013
Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce Hryciuk Renata, Korolczuk Elżbieta (red.) 2012
Pre-textual Ethnographies: Challenging the phenomenological level of anthropological knowledge-making Tomasz Rakowski, Helena Patzer (red.)Rakowski 2018
Prestige and alcohol in South Mexican fiesta: drinking with saint patrons in the central valleys of Oaxaca Joanna Jadwiga Zamorska 2015

Strony