Ludzie tundry. Tożsamość i granice etniczne na północy Syberii

Lipiński Wojciech
Seria wydawnicza: 
Studia Ethnologica
Rok wydania: 
2011

Spis treści

ISBN: 978-83-7181-679-6

ss. 223, il. 25, format B5

Strona Wydawnictwa DiG

Seria Studia Ethnologica

Książka prezentuje skomplikowane stosunki wieloetniczne i kształtowanie się kulturowej tożsamości u ludów zamieszkujących tereny dolnego biegu syberyjskiej Kołymy (Jakucja). Praca omawia dotychczasowe wyniki badań etnologicznych, sięgając zarówno do prac rosyjskich, radzieckich, jak i polskich. Autor przedstawia rys historyczny, geograficzny i etniczny miejsca.
Publikacja jest dysertacją doktorską W. Lipińskiego.