Publikacje
Okładka tytuł Autor Rok wydaniasortuj rosnąco
Sieć przyjaciół. Serwis społecznościowy oczami etnografa Cichocki Piotr 2012
Antropologiczne wymiary kultu maryjnego Zowczak Magdalena 2012
Amazonki na wojennej ścieżce - w jaki sposób narracją o działaniu i działaniem o charakterze narracji można pokonać raka? Wierciński Hubert 2012
Polityka dostępu, estetyka cytatu. Po raporcie >>Obiegi kultury Cichocki Piotr 2012
Post-Socialist or Post-Peasant? Reflection on Mountain-Dwellers' Image of the State and the Authorities Malewska-Szałygin Anna 2012
Netart: reinkarnacje Cichocki Piotr 2012
Formy zarządzania przyszłością i niepewnością w środowisku osób dotkniętych chorobą nowotworową Wierciński Hubert 2012
A Female Anthropologist. Knowledge Determined by Gender Bielenin-Lenczowska Karolina 2012
Artykuły w tomie "20 lat rzeczywistości poradzieckiej. Spojrzenie socjologiczne" Halemba Agnieszka; Smyrski Łukasz; Wojciech Lipiński 2012
„Nie” znaczy „tak”? Dyskurs ekspercki na temat przemocy seksualnej wobec kobiet w prasie polskiej od lat 70. XX w. do dziś Kościańska Agnieszka 2012
Multimedialny esej. Hipertekstualne wypowiedzi nauk humanistycznych i społecznych Cichocki Piotr 2012
Madre prestada? Mothering, Singleness and Social Change in Urban Mexico Hryciuk Renata 2012
De una hija alamujer preparada. Haciendo antropología feminista en las colonias populares de México Hryciuk Renata 2012
Religia a proces kształtowania białoruskiej tożsamości narodowej Waszczyńska Katarzyna 2012
Émile Durkheim. Życie i dzieło Lukes Steven

tłum. Klekot Ewa, Szul-Skjoeldkrona Ewa

2012
Państwowa polityka pamięci na Białorusi (w Republice Białoruś) i jej efekty a problematyka formowania społeczeństwa narodowego Szybieka Zachar

tłum. Waszczyńska Katarzyna

2012
Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce Hryciuk Renata, Korolczuk Elżbieta (red.) 2012
Dwóch osobników narodowości cygańskiej... Wątki etniczne w procesach sądowych o gwałt Kościańska Agnieszka 2012
Synkretyzm a podziały religijne w bułgarskich Rodopach Lubańska Magdalena 2012
Film i paradoksy wizualności. Praktykowanie antropologii Sikora Sławomir 2012

Strony