Problematyka białoruska w prasie francuskiej - na przykładzie „Le Monde diplomatique”

Waszczyńska Katarzyna

W czasopiśmie Acta Albaruthenica t. 15/2015 ukazał się artykuł Katarzyny Waszczyńskiej Problematyka białoruska w prasie francuskiej - na przykładzie „Le Monde diplomatique” , s. 211-229.

Link do numeru w wersji PDF

Rok wydania 
2015
Tytuł książki / czasopisma 
ACTA ALBARUTHENICA