Publikacje
Okładka tytuł Autorsortuj malejąco Rok wydania
Młodzież wiejska na ziemiach Polski centralnej 1864-1939. Procesy socjalizacji Mędrzecki Włodzimierz 2002
Kategoria "sensualizmu" i nierozróżnialności na przykładzie "cudotwórczej" ikony św. Menasa w bułgarskim monasterze w Obriadowci. Rewizja inspirowana prawosławną teologią ikony Magdalena Lubańska 2014
Cyganie — Romowie. Zapomniane obrazy Mróz Lech (oprac.), Helfer Janusz (fotografie) 2005
Zapisane w pamięci. Opowieści o polskiej kulturze Braun Krzysztof (red.) 1998
Doświadczenie in vitro. Niepłodność i nowe technologie reprodukcyjne w perspektywie antropologicznej Radkowska-Walkowicz Magdalena 2013
"I Was Worse Or Somehow Different?: Ethnographic explorations of the taboo and stigma of cancer in Poland Wierciński Hubert 2015
Łańcuch tradycji. Teksty wybrane Baudouin de Courtnenay-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa Cezaria 2005
Portrety obcego. Od stereotypu do symbolu Benedyktowicz Zbigniew 2000
Rolnicze strategie pracy i przetrwania. Studium z antropologii ekonomicznej Amanda Krzyworzeka 2014
Etnografia lokalnych znaczeń. Monografia społeczności lokalnej okolic Dziewieniszek na Wileńszczyźnie Smyrski Łukasz (red.) 2005
Multimedialny esej. Hipertekstualne wypowiedzi nauk humanistycznych i społecznych Cichocki Piotr 2012
Traumatic masculinities: the gendered geographies of Georgian IDPs from Abkhazia Grabowska Magdalena, P. Kabachnik, J. Regulska et. al. 2013
Empowering Files: Secret Police Records and Life Narratives of Former Political Prisoners of the Communist Era in Poland Witeska-Młynarczyk Anna 2015
Ludzie tundry. Tożsamość i granice etniczne na północy Syberii Lipiński Wojciech 2011
Targowisko rózności. Spojrzenie na kulturę współczesną Zadrożyńska Anna 2001
Etnografie biomedycyny Radkowska-Walkowicz Magdalena, Wierciński Hubert 2014
Potęga ciszy. Konwersja a rekonstrukcja porządku płci na przykładzie nowego ruchu religijnego Brahma Kumaris Kościańska Agnieszka 2009
Madre prestada? Mothering, Singleness and Social Change in Urban Mexico Hryciuk Renata 2012
Social Justice, Hegemony, and Women’s Mobilizations [in: Postcommunism from Within Social Justice, Mobilization, and Hegemony] Grabowska Magdalena, Regulska Joanna 2013
Problematyka białoruska w prasie francuskiej - na przykładzie „Le Monde diplomatique” Waszczyńska Katarzyna 2015

Strony