Refleksje na temat badań terenowych w Maroku

Rabinow Paul
Rok wydania: 
2010
Autor tłumaczenia: 
Sikora Sławomir, Dudek Karolina

Strona wydawnictwa

ISBN 978-83-61199-17-5

Kęty

Pozostałe książki z serii Biblioteka Klasyków Antropologii

Refleksje na temat badań terenowych w Maroku przedstawiają sobą jeden z momentów przełomowych, o ile sama w sobie nie stanowi przełomu, w narodzinach tzw. antropologii refleksyjnej. To dopiero po niej ukazały się inne prace podzielające ów refleksyjny „paradygmat”, jak chociażby te autorstwa Jeana-Paula Dumonta (Headman and I: Ambiguity and Ambivalence in the Fieldworking Experience, 1978); Vincenta Crapanzano (Tuhami: Partrait of a Moroccan, 1980); Kevina Dwyera (Moroccan Dialogues, 1982); i wreszcie prace zbiorowe w rodzaju A Crack in the Mirror: Reflexive Perspectives in Anthropology (pod red. J. Ruby, 1982) czy sławetne Writing Culture (pod red. Jamesa Clifforda i George’a E. Marcusa, 1986). Ta historyczna notka ma nam jedynie uświadomić, jak doniosłe miejsce ta stosunkowo krótka praca ma w rozwoju idei antropologicznych. Jednak nie tylko to stanowi o jej wartości. Przede wszystkim decyduje o niej treść, która jest w pewnym sensie – i bynajmniej nie myślę bym nadużywał w tym przypadku pompatycznych słów –nieprzemijająca. (…)
Styl narracji jest niezwykle potoczysty i wciągający. Powiedzieć można, że wpisuje się wręcz w gatunek opowieści podróżniczych, w których pojawia się wiele wątków osobistych (łącznie ze szczerze i delikatnie opisaną przygodą erotyczną). (…) Nie mam wątpliwości, że podobnie jak wspomniany Smutek tropików książka Refleksje na temat badań terenowych w Maroku na stałe wejdzie do krwioobiegu intelektualnego naszej rodzimej humanistyki i ze wszech miar zasługuje na upowszechnienie.

(fragment recenzji Profesora dra hab. Michała Buchowskiego)

 

Komitet redakcyjny serii wydawniczej Biblioteka Klasyków Antropologii: Lech Mróz, Zofia Sokolewicz, Jerzy S. Wasilewski, Anna Zadrożyńska, Magdalena Zowczak