Romowie - w stronę inkluzji? Polityka, relacje z większością, tożsamość

Czas trwania: 2020-2022
Prowadzcy: dr Joanna Talewicz-Kwiatkowska
Uczestnicy: Nela Grynberg, Weronika Godlewska, Jagoda Maciak, Julia Mickiewicz, Hanna Wiercińska, Ignac Główczewski, Nina Sobocińska, Aleksandra Łącka, Magdalena Kopańska

Wrocław jest jednym z miast licznie zamieszkiwanym przez imigrantów i imigrantki z Rumunii romskiego pochodzenia. Estymacje dotyczące liczebności tej populacji są rozbieżne, jednak można przyjąć, że wynosi ona około 1,5-2  tysięcy. Pierwsza fala migracji tej grupy do Polski, przypadła na lata 90. Na przestrzeni kilku dekad, sytuacja i okoliczności określające status oraz warunki, w ramach których aktualnie funkcjonuje ta społeczność, uległy znacznym przemianom. Jednym z aspektów, istotnym dla historii wrocławskich Romów, są wydarzenia 2018 roku. Wówczas, na wniosek UM Wrocław,  zlikwidowano nielegalne koczowisko, zamieszkiwane przez kilkadziesiąt rodzin. Od tamtego czasu, byli mieszkańcy terenu przy ul. Kamieńskiego, zostali objęci Programem na rzecz Romów i Romni rumuńskich , który realizowany jest  przez Fundację Dom Pokoju.

 W ramach laboratorium etnograficznego Romowie - w stronę inkluzji? Polityka, relacje z większością, tożsamość, grupa studentek i studentów, prowadzi badania, związane z opisanym wyżej kontekstem. Zainteresowania badawcze oscylują wokół problematyki związanej m.in. z : politykami pomocowymi, tożsamościami romskimi, statusem kobiet i dzieci w społeczności. 

Respondentami i respondentami  są osoby ze społeczności Romów rumuńskich, polskich, a także pracownicy i pracowniczki, byli i aktualni sąsiedzi, nauczyciele i nauczycielki oraz inne osoby będący w relacjach z osobami z mniejszości romskiej.

 laboratorium: Romowie - w stronę inkluzji?  

laboratorium: Romowie - w stronę inkluzji?  laboratorium: Romowie - w stronę inkluzji?