Centrum Badań Antropologicznych nad Prawosławiem
(CBAnP)

Zagadnienia badawcze

Wychodząc z założenia, że religijnych praktyk i symboli nie można badać w oderwaniu od sposobu, w jakim funkcjonują one w życiu społecznym (np. Asad 1993), skupiłyśmy się na następujących zagadnieniach:

  • analizie praktyk religijnych i uzdrawiających, mającej na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie poznawcze o to, jak interpretować sensualistyczny kontakt z przedmiotami religijnego kultu, którego celem jest zapewnienie sobie zdrowia i powodzenia. Temat I
  • analizie praktyk związanych z sakralnymi przedstawieniami obrazowymi w kontekście religijnym oraz wytwarzania wspólnot nowoczesnych, przede wszystkim nadawania obiektom sakralnym statusu zabytku dziedzictwa (narodowego/ etnicznego) i ich muzeifikacji. Temat II
  • analizie praktyk ekonomicznych podejmowanych w kontekście prawosławia, czego celem było zbadanie norm moralnych, regulujących relacje zachodzące na przecięciu dwóch systemów kulturowych: gospodarki i religii. Temat III

Powiązane materiały