Promocja książki "Zespół Turnera. Głosy i doświadczenia"

Data dodania: 
20-05-2019
Kategorie: 
IEiAK
Przydatne informacje
Miasto: 
Warszawa
Miejsce: 
Pracownia Duży Pokój, Warecka 4/6
Data rozpoczęcia: 
03-06-2019
Godzina: 
18:00-20:30

Czy medycyna ma gender? Czy kobiety i mężczyźni są równi wobec jej działań? Co można powiedzieć o kulturze i społeczeństwie, obserwując różne choroby dotykające tylko kobiet? Czym w perspektywie antropologicznej jest zespół Turnera? Pretekstem do rozmowy na te tematy jest wydanie książki "Zespół Turnera. Głosy i doświadczenia" (red. E. Maciejewska-Mroczek, M.Radkowska-Walkowicz, M. Reimann, Oficyna Naukowa 2019).

Zespół Turnera występuje tylko u kobiet, jest zbiorem cech zewnętrznych i pewnych wad wrodzonych, spowodowanych brakiem lub uszkodzeniem drugiego chromosomu X. W literaturze medycznej jest dobrze opisany, a w praktyce klinicznej spotykany nie tak rzadko (rodzi się z nim 1 na 2500 dziewczynek). Zespół Turnera to jednak nie tylko jednostka medyczna, to także wielowymiarowy fakt kulturowy, który pojawia się w konkretnym kontekście historycznym i geograficznym i lokuje w ciałach uwikłanych w społeczne koncepcje zdrowia, płci czy macierzyństwa. Autorki tekstów składających się na książkę korzystały z różnych metodologii i źródeł, przyglądały się więc doświadczeniu życia z zespołem Turnera z wielu punktów widzenia. Dzięki temu możemy nie tylko zbliżyć się do świata dziewcząt i kobiet z zespołem Turnera, ale też zadać istotne pytania na temat własnego sposobu doświadczania rzeczywistości.

"Zespół Turnera. Głosy i doświadczenia" to kolejna pozycja z serii dzieci/granice/etnografie. Książka została wydana w dwóch wersjach: tradycyjnej akademickiej i dla dzieci.

Goście spotkania:
Ilana Löwy – biolożka, historyczka nauki (INSERM: Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale)
Magdalena Radkowska-Walkowicz – antropolożka kultury (IEiAK UW i Interdyscyplinarny Zespół Badań nad Dzieciństwem UW)
Tomasz Rakowski – lekarz i antropolog kultury (IEIAK UW)

Prowadzenie: Dominika Buczak

Pracownia Warecka – zadanie finansowane w ramach umowy 973/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.

Galeria