MIASTECZKO – SZTETL – STÄDTCHEN. WOKÓŁ KONSTRUOWANIA „WIELOKULTUROWOŚCI”I „LOKALNEGO DZIEDZICTWA”

W dniach 23-24 września 2021 roku w Przysuchej odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa MIASTECZKO – SZTETL – STÄDTCHEN. WOKÓŁ KONSTRUOWANIA „WIELOKULTUROWOŚCI” I „LOKALNEGO DZIEDZICTWA”, upamiętniająca 125-lecie powstania Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i 130 rocznicę śmierci Oskara Kolberga, towarzysząca 96. Walnemu Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludozawczego. W

Współorganizatorem konferencji jest IEiAK UW,  a wśród prelegentów jego wykladowcy - prof. Magdalena Zowczak, dr Maria Małanicz-Przybylska, dr hab.Sławomir Sikora.

PDF icon PROGRAM KONFERENCJI

ZBIÓR ABSTRAKTÓW KONFERENCJI