Dzieci z nie-miejsc. Kiedy doświadczenie staje się opowieścią

Zapraszamy na spotkanie, podczas którego osoby bezpośrednio zaangażowane w opiekę nad dziećmi oddzielonymi od rodzin biologicznych opowiedzą o swoich doświadczeniach tego procesu. 

Przydatne informacje
Data rozpoczęcia: 
10-12-2020
Godzina: 
17:30

Tym razem to tubylcy zostali poproszeni o uprawianie etnografii. Terenem badawczym jest współczesna Polska i formy opieki nad dziećmi oddzielonymi od rodzin biologicznych. Tubylcami zaś są osoby bezpośrednio zaangażowane w opiekę nad dziećmi: matki adopcyjne, opiekunki i opiekunowie zastępczy, osoba prowadząca „rodzinny dom wariatów”, arterapeutki, psychologowie pracujący z dziećmi i młodzieżą. Przez ostatnie kilka miesięcy spotykali się z antropolożkami, czytali, rozmawiali i pracowali nad tekstami autoetnograficznymi. Zapraszamy do wysłuchania ich fragmentów oraz do dyskusji na temat doświadczeń i przemyśleń, które stały się punktem wyjścia dla tego eksperymentu. 

Projekt realizowany jest w ramach grantu Adopcja jako proces, doświadczenie i instytucja - perspektywa antropologiczna prowadzonego przez dr hab. Ewę Maciejewską-Mroczek z Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem IEiAK UW. Projekt finansuje Narodowe Centrum Nauki. 
 
W dyskusji wezmą udział:
Magdalena Radkowska-Walkowicz (moderacja), Anna Guzek, Zbigniew Janus, Anna Krawczak, Elżbieta Matusiak, Beata Potocka, Anna Witeska-Młynarczyk. 

Goście wydarzenia:
Zbigniew Janus - ojciec trzech dorosłych córek i trzydzieściorga dzieci zastępczych, z którymi miał przyjemność przebywać na przestrzeni ostatnich siedmiu lat. 
Anna Krawczak – antropolożka, wieloletnia przewodnicząca Stowarzyszenia Nasz Bocian, matka zastępcza i adopcyjna, członkini Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem UW.
Elżbieta Matusiak - matka, żona, opiekunka, trenerka, pedagożka społeczna. Od 15 lat prowadzi w Krakowie Rodzinny Dom Dziecka Mały Książę. Lubi działania z młodzieżą. Prezeska Fundacji PROJEKT ROZ. 
Beata Potocka - pedagożka, prowadząca rodzinny dom dziecka, mama zastępcza i adopcyjna sześciu córek
dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz, prof. ucz.  Antropolożka z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, członkini Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem UW. 
dr hab. Anna Witeska-Młynarczyk – antropolożka, inicjatorka grupy dyskusyjno-piszącej „Autoetnografia praktyk opieki”, członkini Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem UW. 

Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.