„Praca w polu to rewolucja”. Infrapolityka samorządnych inicjatyw wiejskich - seminarium

Data dodania: 
27-11-2018
Kategorie: 
Seminarium
Przydatne informacje
Miasto: 
Warszawa
Miejsce: 
IEiAK UW, ul. Żurawia 4. s. 108
Data rozpoczęcia: 
05-12-2018
Godzina: 
10:30

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na otwarte seminarium naukowe IEiAK UW i Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna

dr Agata Hummel wygłosi wykład
„Praca w polu to rewolucja”. Infrapolityka samorządnych inicjatyw wiejskich

Od lat sześćdziesiątych w krajach Europy Zachodniej zaobserwować można fenomen ideologicznej migracji z miasta na wieś. Na opuszczenie miasta decydują się osoby, które nie podzielają konsumpcyjnego modelu życia dominującego w mieście. Przenosząc się na wieś, stawiają sobie za cel realizowanie „chłopskiego stylu życia” i tworzą samorządne inicjatywy wiejskie, poprzez które dążą do realizacji swoich ideałów i budowy "alternatywnego systemu rolno-spożywczego".
W moich najnowszych badaniach analizuję strategie infrapolityczne mieszkańców samorządnych inicjatyw wiejskich, to jest mechanizmy oporu, które stosują w odniesieniu do instytucji państwowych i gospodarczych. Na podstawie materiału etnograficznego rozważam różnicę pomiędzy infrapolityką a konwencjonalnymi formami politycznymi. Analizuję także nowo-chłopski styl życia jako formę infrapolityki per se oraz „a-legalne” praktyki członków samorządnych inicjatyw wiejskich jako formy codziennego oporu. 

Agata Hummel jest doktorem etnologii i adiunktem w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się ruchami nowo-wiejskimi w Europie oraz antropologią rozwoju i post-rozwoju w Ameryce Łacińskiej. Od 2016 roku prowadzi badania na temat samorządnych inicjatyw wiejskich w Katalonii. 

SEMINARIA NAUKOWE IEiAK - w trakcie seminariów badania prezentują pracownicy instytutu, a także antropolodzy i przedstawiciele pokrewnych dyscyplin z kraju i ze świata. To okazja do zapoznania się z najnowszymi badaniami i swobodnej dyskusji w kameralnej atmosferze. Spotkania są otwarte dla publiczności. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych: zarówno badaczy, jak i studentów, absolwentów oraz wszelkie osoby, którym bliska jest tematyka seminariów.  Dowiedz się więcej

Nagrania seminariów

Antropologia dziś - otwarte seminaria naukowe – zadanie finansowane w ramach umowy 973/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna im. Witolda Dynowskiego we współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.