Podróż z Profesorem Pokropkiem - film Marii Małanicz-Przybylskiej oraz Poli Rożek

Zapraszamy do oglądania filmu o niezwykłym etnografie, wieloletnim wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego profesorze Marianie Pokropku.

Przydatne informacje
Data publikacji/emisji: 
25-10-2016

Podróż z Profesorem Pokropkiem

realizacja Maria Małanicz-Przybylska, Pola Rożek
muzyka Kuba Burakiewicz
Warszawa 2008

Profesor Marian Pokropek

Marian Pokropek urodził się 7 września 1932 roku w Maryjance w gminie Brwinów. Na Uniwersytecie Warszawskim studiował w Instytucie Historii Kultury Materialnej, kierowanym przez prof. Witolda Dynowskiego. W 1956 roku uzyskał tytuł magistra etnografii. Został nauczycielem akademickim, podjął się pracy naukowej, uzyskując kolejno stopnie doktora, doktora habilitowanego i w końcu tytuł profesora. Przez lata był kierownikiem Zakładu Etnografii Polskiej i Słowiańszczyzny w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Jego badawcze zainteresowania początkowo dotyczyły budownictwa i osadnictwa na Mazowszu oraz Podlasiu, pracował też przy tworzeniu „Polskiego Atlasu Etnograficznego”. Badania prowadził również poza granicami naszego kraju: na Białorusi, Litwie, Ukrainie, w Macedonii i Bułgarii.

W latach 70. rozpoczął przygotowania do stworzenia „Atlasu sztuki ludowej i folkloru w Polsce” – wiejska twórczość artystyczna i postaci artystów nieprofesjonalnych do dziś są wielką pasją profesora. W czasie długoletniej pracy, badań terenowych, zgromadził on imponującą kolekcję polskiej sztuki ludowej, która mieści się w pawilonie sąsiadującym z jego domem w Otrębusach pod Warszawą. Od 1996 roku tam właśnie siedzibę  ma prywatne Muzeum Polskiej Sztuki Ludowej (http://www.muzeumsztukiludowej.otrebusy.pl). Od 2014 roku muzeum nie prowadzi działalności wystawienniczej, lecz udostępnia zbiory osobom zajmującym się sztuką ludową. Profesora z pewnością można nazwać dokumentalistą – w jego bogatej kolekcji znajdują się nie tylko rzeźby, obrazy czy przedmioty sztuki użytkowej, ale także niezliczona liczba negatywów i zdjęć, bo fotografia to kolejna fascynacja Mariana Pokropka.

Poza pracą akademicką Marian Pokropek przez lata współpracował z licznymi muzeami i skansenami, m.in. W Ciechanowcu, Białymstoku czy Sierpcu.

Profesor Marian Pokropek jest autorem ponad 60 monografii, rozpraw i artykułów naukowych. Do najważniejszych jego prac należą:

  • 1976    Budownictwo ludowe w Polsce, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.
  • 1978    Atlas sztuki ludowej i folkloru w Polsce, Arkady, Warszawa.
  • 1979    Wytwórczość i sztuka ludowa Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego, Zakład Wydawnictw CZSR, Warszawa.
  • 1980   Przewodnik po izbach regionalnych w Polsce, Państwowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.

Publikacje współautorskie:

  • 1988    Sztuka ludowa w Polsce, Anna Kuczuńska-Iracka, Ewa Fryś- Pietraszkowa, Marian Pokropek, Arkady, Warszawa.
  • 1995    Tradycyjne budownictwo drzewne w Polsce t.1. Budownictwo ludowe. Chałupy i ich regionalne zróżnicowanie, Marian Pokropek, Wojciech Pokropek, Neriton, Warszawa.
  • 1996    Tradycyjne budownictwo drzewne w Polsce, t.II Budownictwo sakralne, cz.1. Bożnice, meczety, moleny staroobrzędowców oraz podlaskie cerkwie unickie i prawosławne Marian Pokropek, Wojciech Pokropek, Neriton, Warszawa.
  • 2004    Bug - rzeka, która łączy. Dzieje rolnictwa Pobuża, Marian Pokropek, Andrzej Kokowski, Muzeum Chełmskie w Chełmie, Wołyńskie Muzeum Krajoznawcze w Łucku, Chełm.
  • 2009    Suwalszczyzna. Świat pogranicza, Marian Pokropek, Adam Żulpa, Muzeum Okręgowe w Suwałkach, Suwaki.