Film Mateusza Laszczkowskiego dostępny online

Film dokumentalny Mateusza Laszczkowskiego "The Site: Building Resistance", zrealizowany w ramach badan terenowych we Włoszech, można już oglądać w internecie.

Przydatne informacje
Data publikacji/emisji: 
18-10-2017

Tematem filmu jest ruch No TAV, sprzeciwiający się budowie nowej linii szybkiej kolei przez alpejska dolinę Val di Susa. Film opowiada o tym, w jaki sposób różnorodne grupy aktywistów - od działaczy katolickich po autonomicznych komunistów i anarchistów, a przede wszystkim "zwykłych" mieszkańców doliny - budują jedność i wzajemna solidarność poprzez różnego rodzaju akcje wokół placu budowy tunelu geologicznego mającego przygotować grunt pod budowę kolei.

Realizacja filmu została sfinansowana ze środków pochodzących z grantu Narodowego Centrum Nauki nr 2013/08/S/HS3/00277.

Poza udostępnioną powyżej polską wersją filmu, można również oglądać

- wersję angielską - link

- wersję włoską - link