Wyróżnienie dla dr Anny Witeskiej-Młynarczyk

w konkursie na „Badanie antropologiczne roku 2019”

Data dodania: 
02-12-2019
Kategorie: 
Nagroda

Serdecznie gratulujemy dr Annie Witeskiej-Młynarczyk wyróżnienia za książkę pt.: „Dziecięce doświadczenia ADHD. Etnografia spornej jednostki diagnostycznej”. Autorka otrzymała to prestiżowe wyróżnienie w czwartej edycji konkursu Sekcji Antropologii Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego „Badanie antropologiczne roku 2019”.

Uzasadnienie przyznania wyróżnienia:

Wyróżniona książka składa się z dwóch tomów – jednego przeznaczonego dla dorosłych, drugiego dla dzieci. Anna Witeska-Młynarczyk podejmuje temat spornej jednostki diagnostycznej, jaką jest dziecięce ADHD i pokazuje kulturowy charakter rzeczywistości pozornie „niekulturowej”, przez co bierze udział w odkrywaniu walki dyskursów o dziecko, która prowadzi do pomijania jego podmiotowości. Efekt odkrycia osiąga dzięki połączeniu podejścia etnograficznego, opartego na bliskim kontakcie z uczestnikami badań, z badaniem rzeczywistości systemowej społeczeństwa późnonowoczesnego. Dotyka nie tylko problemu niedopasowania jednostki do systemu, ale też niepewności systemowej, gdzie następuje pomieszanie moralności, praktyki medycznej i edukacyjnej. Sama wycofuje się z roszczeń do posiadania wiedzy wyróżnionej, nie zajmuje stanowiska w kwestiach tego, czy ADHD w ogóle istnieje, czy jest zjawiskiem medycznym czy raczej pedagogiczno-społecznym, ani nie opowiada się za określonymi technikami diagnozy i terapii. Pozwala raczej wsłuchać się w głosy dzieci i ich rodzin, które dostały diagnozę ADHD i funkcjonują w sytuacjach związanych jej działaniem jako etykiety i stygmatu. Przedstawia się jako uczestniczka badanego świata, subtelna, wyczulona i skromna mediatorka i tłumaczka różnorodności. W rzetelnych, pogłębionych badaniach terenowych autorka zastosowała różnorodne i oryginalne techniki badawcze, doskonale dostosowane do uczestników i przedmiotu badań. Postawa badawcza autorki jest przeniknięta delikatnością, taktem i wysoką wrażliwością etyczną.

 

Galeria