Pokolenie w sobie czy pokolenie dla siebie

Przydatne informacje
Miasto: 
Warszawa
Kraj: 
Polska
Data rozpoczęcia: 
27-09-2018
Data zakończenia: 
27-09-2018
Zgłoszenia do: 
15-07-2018

nstytut Stosowanych Nauk Społecznych i Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego
serdecznie zapraszają na III Konferencję Naukową z cyklu Interdyscyplinarne Spojrzenie na Społeczeństwo pt. "Pokolenie w sobie czy pokolenie dla siebie".

Celem trzeciej edycji konferencji jest refleksja dotycząca pojęcia pokolenia oraz możliwość rewitalizacji pojęcia pokolenia w naukach społecznych. Pokolenie jako kategoria socjologiczna w późnej nowoczesności zdaje się tracić swą wartość eksplanacyjną, stąd jego marginalizacja w naukach społecznych. Jednocześnie obecność dyskursu pokoleniowego w przestrzeni publicznej jest wręcz przytłaczająca. Dynamika ponowoczesnego świata zmusza do nadprodukcji formuł porządkujących rzeczywistość społeczną w wymiarze czy to polityczno-religijnym (“pokolenie JP2”) czy ekonomicznym (“milenialsi”, kolejne pokolenia: “X”, “Y”, “Z”). Zwraca również uwagę fakt, że w społecznościach indywidualistów nadal istotna okazuje się potrzeba samookreślenia w ramach kategorii zbiorowych (“pokolenie dzieci sieci”).

Pragniemy, aby konferencja stanowiła forum do dyskusji między przedstawicielami wielu dyscyplin naukowych: socjologów, psychologów, ekonomistów, kulturoznawców, pedagogów społecznych, polityków społecznych, badaczy pracy socjalnej
oraz przedstawicieli instytucji publicznych i pozarządowych.

Proponujemy, aby refleksja ta toczyła się wokół następujących
bloków problemowych:

  • teoretyczne aspekty pojęcia pokolenia w późnej nowoczesności;
  • rozwiązania metodologiczne w badaniu pokoleń;
  • relacje między tożsamością jednostki a tożsamością zbiorową organizowaną w ramach kategorii pokolenia;
  • perspektywiczne spojrzenie na pokolenia – zderzenie ich opisu ze świadomością reprezentantów;
  • refleksja nad tym na ile kategorie takiej jak „Baby Boomers”, „Peter Pan Generation”, „pokolenie Ikea”, itd. są etykietami pozbawionymi treści, a na ile trafiają w sens autentycznych procesów społecznych
  • manifestacje pokoleniowej świadomości w mediach i literaturze.

W ramach powyższych obszarów tematycznych wykłady wygłoszą m.in.:

  • prof. dr hab. Barbara Fatyga
  • dr hab. Wojciech Pawlik, prof. UW

https://konferencja-pokolenia.blogspot.com

Abstrakty wystąpień (do 500 znaków) prosimy przesyłać do 15 lipca 2018 na adres: konferencja.pokolenia@gmail.com

O zakwalifikowaniu referatu poinformujemy do końca lipca 2018.