Biblioteka IEiAK UW

We wrześniu zapraszamy do biblioteki od poniedziałku do czwartku w godzinach 11-14.

Zamówienia będą realizowane po uprzednim zgłoszeniu mailem na adres etnolibr.wh@uw.edu.pl  Zamówienia powinny zawierać nazwisko autora, tytuł i nr sygnatury. Odbiór będzie możliwy po otrzymaniu maila zwrotnego informującego o dostępności publikacji.

Książki zwracane do biblioteki będą poddawane trzydniowej kwarantannie i w tym czasie nie będą mogły być wypożyczane kolejnym osobom.

Czytelnia jest nieczynna, zamknięty jest dostęp do zbiorów specjalnych.

W  bibliotece może przebywać jeden czytelnik.

Prosimy o stosowanie zabezpieczeń w postaci maseczek i przyłbic oraz korzystanie z podajnika z płynem do dezynfekcji rąk.

Powyższe zasady obowiązują do odwołania.

 

 

 

W czasie trwania roku akademickiego biblioteka jest otwarta od poniedziałku do czwartku w godz. 10-17, w piątek 10-16;
Żurawia 4, pok.103
 

Pracownicy

mgr Joanna Koźmińska
kierownik
tel. +48 22 55 316 15, 14 etnolibr.wh@uw.edu.pl, j.m.kozminska@uw.edu.pl

mgr Rafał Śmiałecki (wypożyczalnia)
tel. +48 22 55 316 14, rafal.marcin.smialecki@gmail.com

Propozycje zakupu publikacji  oraz pytania  dotyczące funkcjonowania i zasobów biblioteki prosimy kierować na adres e- mail: etnolibr.wh@uw.edu.pl

Zbiory specjalne

Prace dyplomowe chronione są prawem autorskim, dlatego udostępniane są wyłącznie na miejscu do celów dydaktycznych i naukowych. Nie wolno ich kserować ani kopiować żadnymi metodami cyfrowymi.  Z naszych zbiorów mogą korzystać tylko pracownicy i studenci IEiAK UW, po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem biblioteki.

tel. +48 22 55 316 15, etnolibr.wh@uw.edu.pl

Katalogi

Katalogi zbiorów są dostępne w postaci tradycyjnej tzn. katalog kartkowy obejmujący opis całego księgozbioru oraz komputerowej bazy danych. Komputerowy system biblioteczny został wprowadzony w 1998 roku do opracowania książek i prac magisterskich. Jest on zintegrowany z opracowanym dla potrzeb biblioteki Instytutu słownikiem haseł przedmiotowych, dającym użytkownikom duże możliwości wieloaspektowego wyszukiwania haseł z etnografii, etnologii, antropologii kulturowej i dziedzin pokrewnych. link KOHA Obecnie katalog on-line zawiera siedem tysięcy rekordów opisu bibliograficznego oraz cały  zbiór prac licencjackich i magisterskich. Trwają prace nad konwersją danych księgozbioru IEiAK do katalogu centralnego UW.

Czytelnia

Czytelnia wyposażona jest w sprzęt komputerowy, służący czytelnikom do przeglądania zawartości katalogu biblioteki, wyszukiwania potrzebnych danych, czytania tekstów na zajęcia i cyfrowych materiałów archiwalnych (off-line).

Inne biblioteki

Inne warszawskie placówki, pomocne studentom etnologii, w których książki są wypożyczane domu na tzw. rewers międzybiblioteczny, to m.in.:

Bibliotekaadresgodziny otwarcia
Biblioteka Muzeum Etnograficznego

ul. Kredytowa 1, Warszawa

strona www
Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PANAl. Solidarności 105

poniedziałek,wtorek, czwartek piątek 9:00-16:00
środa 9:00-18:00

strona www

 

Powiązane materiały