Publikacje
Okładka tytuł Autorsortuj malejąco Rok wydania
Nowoczesność i globalizacja na północnym Podlasiu. Perspektywa etnograficzna Cichocki Piotr, Patzer Helena (red.) 2012
O Miłości Michaela Hanekego trochę inaczej. Aporie cielesności Sławomir Sikora 2013
W cieniu drzewa wiar. Studia nad kulturą religijną na pograniczach Slaviae Orthodoxae Zowczak Magdalena red. 2009
Widz wolny czy bezwolny? w: Media wolne czy bezwolne? Malewska-Szałygin Anna 2011
Etnografia/Animacja/Sztuka. Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego Rakowski Tomasz (red.) 2013
Religijność na pograniczach. Eseje apokryficzne Zowczak Magdalena 2015
Zbyt mały krok w dobrym kierunku Radkowska-Walkowicz Magdalena 2015
Boże Narodzenie w sztuce polskiej Braun Krzysztof, Braun Katarzyna 2007
Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce wobec osób LGBT Kościańska Agnieszka 2012
Artykuł i wywiad w tomie "GENDER. PRZEWODNIK KRYTYKI POLITYCZNEJ" Kościańska Agnieszka, Magdalena Radkowska-Walkowicz 2014
Sąsiedztwo w obliczu konfliktu. Relacje społeczne i etniczne w zachodniej Macedonii — refleksje antropologiczne Bielenin-Lenczowska Karolina 2009
Prolegomena do etnografii „pomników historii i kultury narodowej”. Dziedzictwo jako wymiar nowoczesnej historyczności Klekot Ewa 2011
Transformation des mondes. Le temps de la Bible populaire comme contexte des recits et légendes etiologiques Zowczak Magdalena 2013
Obywatelstwo na progu XXI wieku. Konteksty prawne i kulturowe Ząbek Maciej (red.) 2013
Tożsamość narodowa a konflikty w małżeństwach polsko-rosyjskich Busygina-Wojtas Tatiana 2015
Tragedia w Darfurze. Geneza, charakter i skutki wojny domowej w zachodnim Sudanie Ząbek Maciej 2008
Potomkowie chłopów – wolni od kultury Rakowski Tomasz 2013
List do św. Piotra” w pochówkach XVI-XVIII w. w świetle ówczesnych praktyk pogrzebowych oraz modlitw apokryficznych Magdalena Zowczak 2013
Pierwsze narody. Społeczności rdzenne i idea tubylczości we współczesnym świecie Lipiński Wojciech (red.), Derlicki Jarosław (red.) 2002
"Waranasi" − miasto dobrej śmierci w obiektywie Roberta Gardnera ("Forest of Bliss") Sikora Sławomir 2011

Strony