Publikacje
Okładka tytuł Autor Rok wydania
Tactile Crease - artykuł dr Ewy Maciejewskiej-Mroczek w Ethnologia Europaea na temat in vitro fertilization (IVF) w Polsce Ewa Maciejewska-MroczekMaciejewska-Mroczek 2019
okładka książki Przepływy, współdziałania, kręgi możliwego. Antropologia powodzenia

W księgarniach ukazała się książka dr Tomasza Rakowskiego (IEiAK), zwiastująca początek serii Idee i Etnografia w wydawnictwie słowo / obraz terytoria. Zachęcamy do lektury.

Tomasz RakowskiRakowski 2019
"Dziedzictwo jako proces i działanie – wytwarzanie dziedzictwa w Wilamowicach" Maria Małanicz-PrzybylskaMałanicz-Przybylska 2018
Lelowianie, Polacy, Żydzi. Szkice etnograficzne o konstruowaniu lokalnego dziedzictwa Magdalena ZatorskaZatorska 2018
Raport o stanie badań nad migracjami w Polsce po 1989 roku Anna Horolets, Magdalena Lesińska, Marek OkólskiHorolets 2018
Od Czeczenii do Somalilandu. Idea ochrony uchodźców w kontekście kultury organizacyjnej i prawnej urzędu Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców Wojciech TrojanTrojan 2018
Uchodźcy w Afryce. Etnografia przemocy i cierpienia Maciej ZąbekZąbek 2018
Artykuły w 102. numerze czasopisma LUD Zofia Sokolewicz, Joanna Koźmińska, Anna Maria Wieczorkiewicz, Amanda Krzyworzeka, Irena Antonina Teleżyńska, Mateusz Laszczkowski, Justyna Zynek-Mahometa, Piotr Cichocki, Ruxandra Ana 2018
Jedzenie i mobilność w perspektywie antropologicznej - sekcja tematyczna w Studiach Socjologicznych pod red. R. Hryciuk i K. Bielenin-Lenczowskiej Karolina Bielenin-Lenczowska, Renata E. Hryciuk (red.)Bielenin 2018
Bilad as-Sudan: rodzime kultury a islam Waldemar Cisło, Jarosław Różański i Maciej Ząbek (red.)Ząbek 2018
Religious Boundaries, Komsholuk, and Sharing Sacred Spaces in Bulgaria Magdalena LubańskaLubańska 2018
Pre-textual Ethnographies: Challenging the phenomenological level of anthropological knowledge-making Tomasz Rakowski, Helena Patzer (red.)Rakowski 2018
Artykuły w czasopiśmie Ethnologia Polona Magdalena Lubańska, Kamila Baraniecka, Adrianna Biernacka, Przemysław Gnyszka, Anna Malewska-Szałygin, Katarzyna Waszczyńska, Anna HoroletsLubańska 2018
On Holiday? Polish Migrants Visit Their Families in Poland Anna HoroletsHorolets 2018
Antropologia psychiatrii dzieci i młodzieży. Wybór tekstów Anna Witeska-Młynarczyk (red.)Witeska 2018
Pierogi z fiżonem. Praktyki jedzeniowe i tożsamość Brazylijczyków polskiego pochodzenia w południowobrazylijskiej wsi Karolina Bielenin-LenczowskaBielenin-Lenczowska 2018
Orbis interior kurpiensis mieszkańców gminy Kadzidło i okolic Katarzyna Waszczyńska (red.)Waszczyńska 2018
Artisans, Alcoholics and Artists: In Search of Descriptions of Experimental Ethnographic Realities Tomasz Rakowski, Ewa RossalRakowski 2018
Transactional Bodies: Dance, Tourism, and Idea(l)s of Cubanness Ruxandra AnaAna 2018
Development in East Africa. Environment and Economy Jerzy Gilarowski (red.)Gilarowski 2018

Strony