Publikacje
Okładka tytuł Autorsortuj malejąco Rok wydania
Damy i galanci. O polskich zwyczajach towarzyskich Zadrożyńska Anna 2004
Opowieść i doświadczenie choroby. Czy chorzy na raka mają coś do powiedzenia w swojej sprawie? Wierciński Hubert 2013
Feminist and Queer Sex Therapy: The Ethnography of Expert Knowledge of Sexuality in Poland Kościańska Agnieszka 2015
Regiony, granice, rubieże. Tom w darze dla Profesora Mariana Pokropka Waszczyńska Katarzyna (red.), Mróz Lech (red.) 2005
Netart: reinkarnacje Cichocki Piotr 2012
Zeszyty Etnologii Wrocławskiej numer 2014/1(20) Baer Monika, Kościańska Agnieszka (red.) 2014
Niemiecka interwencja militarna na Ukrainie w 1918 r. Mędrzecki Włodzimierz 2000
Przeskoczyć własny cień Mróz Lech 2013
Scraps, Neighbors, and Committees: Material Things, Place-Making, and the State in an Astana Apartment Bloc Laszczkowski Mateusz 2015
Dzieje Cyganów - Romów w Rzeczypospolitej, XV-XVIII w. Mróz Lech 2000
A Female Anthropologist. Knowledge Determined by Gender Bielenin-Lenczowska Karolina 2012
Artykuły w "Kontekstach" Numer 2014/1 (304) - Ekstremalnie. Doświadczenia ekstremalne i graniczne w kulturze Wieczorkiewicz Anna, Rybus Agata 2014
Pośród chaosu. Antropologiczne refleksje nad współczesnością Zadrożyńska Anna (red.) 2011
Młodzież wiejska na ziemiach Polski centralnej 1864-1939. Procesy socjalizacji Mędrzecki Włodzimierz 2002
Anthropology, history, and the Ukrainian question. About the tactics of the borderland [in Polish] Zowczak Magdalena 2013
Negotiating Marian Apparitions. The Politics of Religion in Transcarpathian Ukraine Halemba Agnieszka 2015
Exploring home, neighbouring and distant cultures Mróz Lech, Posern-Zieliński Aleksander 2008
„Nie” znaczy „tak”? Dyskurs ekspercki na temat przemocy seksualnej wobec kobiet w prasie polskiej od lat 70. XX w. do dziś Kościańska Agnieszka 2012
Armenia: kultura współczesna w ujęciu antropologicznym Abrahamian Lewon, Konrad Siekierski (red.)

tłum. Jakub Ozimek

2014
Łańcuch tradycji. Teksty wybrane Baudouin de Courtnenay-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa Cezaria 2005

Strony