Publikacje
Okładka tytuł Autorsortuj malejąco Rok wydania
Na pograniczu "nowej Europy". Polsko - ukraińskie sąsiedztwo Zowczak Magdalena (red.) 2010
Światy, zaświaty. O tradycji świętowań w Polsce Zadrożyńska Anna 2000
Chata - numer monograficzny Żukowski Jacek (red.) 2013
The in-between Generation. Immigrants and the Problem of a Dual Sense of Belonging Bielenin-Lenczowska Karolina 2014
Gender. Perspektywa antropologiczna. Tom I: Organizacja społeczna Hryciuk Renata (red.), Kościanska Agnieszka (red.) 2007
Religia a proces kształtowania białoruskiej tożsamości narodowej Waszczyńska Katarzyna 2012
„CHRZEŚCIJAŃSTWO PERYFERYJNE”? O TEOLOGICZNYCH UWIKŁANIACH TEORII ANTROPOLOGICZNEJ I STRONNICZOŚCI PERSPEKTYW POZNAWCZYCH ANTROPOLOGII CHRZEŚCIJAŃSTWA Lubańska Magdalena, Ładykowska Agata 2013
Etnografowie i ludoznawcy polscy. Szkice, sylwetki biograficzne - V tom słownika 2019
Dylematy kaukaskie. Problemy narodowościowe i migracyjne Ząbek Maciej (red.) 2010
Humanistyka i dominacja. Oddolne doświadczenia w perspektywie zewnętrznych rozpoznań Rakowski Tomasz (red.), Malewska-Szałygin Anna (red.) 2011
Etnograficzne wędrówki po obszarach antropologii Smyrski Łukasz, Waszczyńska Katarzyna 2013
Artykuły w Czech Sociological Review 6/2014 Wierciński H., Kościańska A., Radkowska-Walkowicz M. 2014
Gender. Perspektywa antropologiczna. Tom II: Kobiecość, męskość, seksualność Hryciuk Renata (red.), Kościańska Agnieszka (red.) 2007
Państwowa polityka pamięci na Białorusi (w Republice Białoruś) i jej efekty a problematyka formowania społeczeństwa narodowego Szybieka Zachar

tłum. Waszczyńska Katarzyna

2012
From pechalbari to iselenici - migration history of Macedonians Karolina Bielenin-Lenczowska 2014
Dyskurs kolonialny w drugiej Rzeczypospolitej Kowalski Marek Arpad 2010
Émile Durkheim. Życie i dzieło Lukes Steven

tłum. Klekot Ewa, Szul-Skjoeldkrona Ewa

2012
Informacja to też lek Wierciński Hubert 2013
Terytoria smaku Jarecka Urszula, Wieczorkiewicz Anna (red.) 2014
Kobiety i religie Kościańska Agnieszka (red.), Leszczyńska Katarzyna (red.) 2006

Strony