Publikacje
Okładka tytuł Autor Rok wydaniasortuj rosnąco
Postsocialism as a Diagnostic Tool. Common-Sense Concepts of Power and State in Southern Poland Malewska-Szałygin Anna 2012
Afryka Roucha. Mimikra – podmiotowość – sprawczość Sikora Sławomir 2012
Obrazy Afryki i Afrykanów w oczach europejskich podróżników z końca XIX stulecia Ząbek Maciej, Rybiński Adam 2012
Antropologia seksualności. Teoria. Etnografia. Zastosowanie Kościańska Agnieszka red. 2012
Etnografia wirtualna Cichocki Piotr, Zydel Robert, Jędrkiewicz Tomasz 2012
Constructing a monument of national history and culture' in Poland: The case of the Royal Castle in Warsaw Klekot Ewa 2012
Widz wolny czy bezwolny? w: Media wolne czy bezwolne? Malewska-Szałygin Anna 2011
Prolegomena do etnografii „pomników historii i kultury narodowej”. Dziedzictwo jako wymiar nowoczesnej historyczności Klekot Ewa 2011
"Waranasi" − miasto dobrej śmierci w obiektywie Roberta Gardnera ("Forest of Bliss") Sikora Sławomir 2011
Striking Roots in Soil Unknown. Post-War Transformations of Cultural Landscape of Former German Towns in Poland Borkowska Barbara 2011
W Warszawie i nie tylko. Migawki z antropologii miasta Kuczyńska-Skrzypek Anna red. 2011
Ostrożnie z wyobraźnią! Uwagi o antropologii i demonologii Zowczak Magdalena 2011
Pośród chaosu. Antropologiczne refleksje nad współczesnością Zadrożyńska Anna (red.) 2011
Ludzie tundry. Tożsamość i granice etniczne na północy Syberii Lipiński Wojciech 2011
Humanistyka i dominacja. Oddolne doświadczenia w perspektywie zewnętrznych rozpoznań Rakowski Tomasz (red.), Malewska-Szałygin Anna (red.) 2011
Doświadczanie lektury. Doświadczanie świata Radkowska-Walkowicz Magdalena (red.) 2011
Liga Ho-de'-no-sau-nee, czyli Irokezów Morgan Lewis Henry

tłum. Hlebowicz Bartosz

2011
Życie w dwóch światach. Tożsamość współczesnych Romów Godlewska-Goska Marta, Justyna Kopańska 2011
Dyskurs kolonialny w Drugiej rzeczypospolitej Kowalski Marek Arpad 2010
Na pograniczu "nowej Europy". Polsko - ukraińskie sąsiedztwo Zowczak Magdalena (red.) 2010

Strony