Artykuł Katarzyny Waszczyńskiej w książce Białoruś w dyskursie naukowym pod red. Radosława Kalety

Katarzyna Waszczyńska

W książce pod red. Radosława Kalety pt.  "Białoruś w dyskursie naukowym" ukazał się artykuł  Katarzyny Waszczyńskiej:

Autorka pisze: "Celem artykułu jest prezentacja i analiza treści tekstów, publikowanych na łamach Regard sur l'Est, dotyczących Białorusi, a szczególnie Białorusi współczesnej (analizie zostały poddane tylko materiały dostępne on-line, na stronie internetowej czasopisma), a także refleksja nad sposobem prezentowania tego kraju odbiorcy zachodnioeuropejskiemu oraz opisanie obrazu Białorusi funkcjonującego na łamach tego pisma"

spis treści

Rok wydania 
2017
Tytuł książki / czasopisma 
Białoruś w dyskursie naukowym
ISBN 
978-83-60951-24-8