Laboratorium: Świat post-COVID

Tytuł laboratorium odnosi się nie tyle do czasu, kiedy epidemii już nie będzie, ile raczej do szczególnego czasu niepewności i zagrożenia, kiedy pandemia Covid-19 wciąż jeszcze budziła wiele niepokoju odnośnie do dalszego jej przebiegu, wpływu na ludzi, jak i śmiertelności. Po odnotowaniu przypadków zachorowań w kolejnych krajach świata, gwałtownie i najczęściej bez stosownego przygotowania wprowadzono restrykcyjne lockdowny, co wiązało się ze szczególną hibernacją i stagnacją życia społecznego: zakaz wychodzenia z domu, przemieszczania się, kwarantanna, spowolnienie lub zamknięcie wielu obszarów gospodarki, a także szkół i uczelni. Dotychczasowe życie codzienne niemal z dnia na dzień stało się niecodzienne, a ludzie zostali zmuszeni do poszukiwania nowych form i praktyk codzienności. Kryzys – to słowo etymologicznie wiążące się m.in. z przełomowym, decydującym etapem choroby, kiedy nie wiadomo jeszcze, w którym kierunku może się ona rozwinąć – sprzyjał poszukiwaniom nowych rozwiązań i zmianom. Zakazy i ograniczenia fizycznego kontaktu uruchamiały np. rozwój nowych form komunikacji: gwałtowny rozwój funkcjonalności komunikatorów internetowych i nowych praktyk komunikacyjnych.

materiał poglądowy

Ów nowy stan w sposób oczywisty można odnieść do klasycznego obrzędu przejścia (Arnold Van Gennep, Victor Turner, Mary Douglas) ze szczególnym naciskiem na wagę etapu środkowego, liminalnego, w ramach którego wypracowywane były nowe formy codzienności. Poszczególne tematy podejmowane w ramach grupy mają być próbą opisu funkcjonowania różnych form rodzącej się w tym szczególnym okresie codzienności. I choć, jak zauważa Judith Butler, byłoby chyba nadmiarem optymizmu twierdzenie, że zrozumienie pandemii otworzy nowe szlaki dla rozwoju przyszłości, to jednak mam nadzieję, że zrozumienie nowych form radzenia sobie z rzeczywistością okaże się pomocne w myśleniu tak o przyszłości, jak i skomplikowanej teraźniejszości.

Uczestnicy laboratorium i tematy ich badań: 

1. Barbara Miller - Wpływ pandemii COVID-19 na postrzeganie czystości i brudu;
2. Anna Abramek - Doświadczenie pandemii uczniów starszych klas szkoły podstawowej.;
3. Weronika Gontarz - Studencka codzienność w trakcie pandemii COVID-19;
4. Karol Kamykowski - Doświadczenie pandemii w drugich domach;
5. Marcelina Dworakowska - Wpływ pandemii covid-19 na dynamikę protestów proaborcyjnych;
6. Maciej Zawistowski - Dom Spotkań z Historią w Warszawie w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2. Perspektywa pracownicza.

Prowadzenie: dr hab. Sławomir Sikora