Granty
Źródło Finansowania tytuł grantusortuj rosnąco Termin zakończenia

Sudańscy uciekinierzy i wypędzeni. Dyskurs o uchodźcach i zachodniej pomocy humanitarnej

Kierownik grantu: Ząbek Maciej
21-04-2013

Styrcza, Mołdawia - projekt muzeum w polskiej wsi

Wykonawca grantu: Braun Krzysztof
30-10-2007
Narodowe Centrum Nauki

Społeczności osadzone w mobilności: uchodźcy, migranci i turyści w Indiach. Ku niesedentarystycznej antropologii

Kierownik grantu: dr Natalia Bloch
30-11-2019

Społeczne skutki likwidacji Stoczni Szczecińskiej w perspektywie antropologicznej

Kierownik grantu: Mędrzecki Włodzimierz
Wykonawca grantu: Ładykowska Agata
31-03-2013
Narodowe Centrum Nauki
  • Logo NCN

Społeczne konstruowanie glokalnej tożsamości miejsca na przykładzie miejscowości Anjuna (Indie) - wyobrażenia i praktyki

Kierownik grantu: mgr Agata Rybus
28-02-2018
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Społeczne i kulturowe aspekty konstruowania postaw przywódczych u polskich Romów

Kierownik grantu: Kowarska Agnieszka
18-10-2012
Narodowe Centrum Nauki
  • Logo NCN

Społeczne i kulturowe aspekty karmienia dzieci w Warszawie: dyskursy, praktyki, negocjacje

Kierownik grantu: Boni Zofia
Wykonawca grantu: dr Harry George West (opiekun naukowy projektu)
08-11-2015

Sniatyn Dis/Continued Memory of Place and Displaced Memories in Official Representations and Individual Experiences

Kierownik grantu: Linkiewicz Olga (Instytut Historii PAN)
Wykonawca grantu: wykonawcy z IEiAK UW
01-12-2010

Shortcut 2011

Kierownik grantu: Chomicka Ewa
Wykonawca grantu: Rakowski Tomasz, Cichocki Piotr
13-02-2012
Narodowe Centrum Nauki

Rzadkie choroby metaboliczne - studium antropologiczne

Kierownik grantu: mgr Anna Maria Chowaniec-Rylke
12-09-2020
Narodowe Centrum Nauki
  • Logo NCN

Rodzina i reprodukcja w kontekście rozwoju genetyki i nowych technologii medycznych. Perspektywa antropologiczna

Kierownik grantu: Radkowska-Walkowicz Magdalena
Wykonawca grantu: Wierciński Hubert, Dudzińska Krystyna
01-12-2014
Visegrad Fund
  • Logo Visegrad Fund

Rethinking Anthropological Engagement in Central-Eastern Europe

Kierownik grantu: Kościańska Agnieszka
Wykonawca grantu: Patzer Helena, Renata Hryciuk, Anna Malewska-Szałygin, Karolina Bielenin-Lenczowska
31-03-2011
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Religijne i świeckie autorytety w Dagestanie

Kierownik grantu: Kaliszewska Iwona
20-05-2011
Narodowe Centrum Nauki
  • Logo NCN

Religia we współczesnej Rosji - Kościół Ostatniego Testamentu (Wissarionowcy) jako przykład lokalnego nowego ruchu religijnego.

Kierownik grantu: Urbańczyk Joanna
Wykonawca grantu: Zowczak Magdalena (opiekun merytoryczny)
15-10-2013
Narodowe Centrum Nauki

Religia ajyy. Nowy fenomen etnoreligijny na Syberii

Kierownik grantu: dr Wojciech Lipiński
01-09-2018
Narodowe Centrum Nauki
  • Logo NCN

Relacje polsko-żydowskie i ukraińsko-żydowskie w kontekście współczesnych pielgrzymek chasydzkich do Polski i na Ukrainę. Studium porównawcze

Kierownik grantu: Magdalena Zatorska
Wykonawca grantu: Magdalena Zowczak (opiekun merytoryczny)
02-01-2018
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Recepcja amerykańskich wzorców przedsiębiorczości w polskich realiach społeczno-kulturowych. Na przykładzie wybranych firm sprzedaży bezpośredniej

Kierownik grantu: Wasilewski Jerzy S.
Wykonawca grantu: Krzyworzeka Paweł
23-09-2011

Przygotowanie, realizacja i ewaluacja projektów rozwojowych i pomocowych w środowiskach wielokulturowych i wieloetnicznych

Kierownik grantu: Malewska-Szałygin Anna
Wykonawca grantu: Wieczorkiewicz Anna
30-09-2014

Przekład na język angielski publikacji z serii Monografie FNP "Biblia ludowa"

Kierownik grantu: Zowczak H. Magdalena
Wykonawca grantu: Korzeniowska Aniela, Stefan Sikora
13-02-2013
Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
  • Logo NPRH

Przekład na język angielski i wydanie publikacji ,,Dzieje Cyganów-Romów w Rzeczpospolitej XV-XVIII w."

Kierownik grantu: [Rektor UW]
Wykonawca grantu: Fomina Joanna (tłumacz)
31-03-2015

Strony