Inauguracja roku 2019/20

Data dodania: 
20-09-2019

Inauguracja roku 2019/20

dni adaptacyjne  dla nowo przyjętych studentów

 

30 września 2019

w godz. 10:00-12:00 - Dziekanat sekcji studenckiej Wydziału Historycznego Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 111 Sprawdź na mapie kampusu UW
w Dziekanacie sekcji studenckiej Wydziału Historycznego będziecie mogli podpisać ślubowanie (to warunek podjęcia studiów) i odbierać legitymacje studenckie.

godz. 13:00  - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej ul. Żurwaia 4, sala 104
zapraszamy na wykład inauguracyjny
pt.: Uwikłane w płeć? O etnografii, medycynie i zespole Turnera
który wygłosi dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz.
Po wykładzie odbędzie się spotkanie organizacyjne, szkolenie biblioteczne i spotkanie z Samorządem Studentów. 

 

2 października 2019

godz. 10:00  Sala Kolumnowa Instytutu Historycznego (Krakowskie Przedmieście 26/28)
zapraszamy nowo przyjętych studentów na Inaugurację roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Historycznym UW

 

3 października 2019

Początek zajęć dydaktycznych
Tu sprawdzisz programy i plany zajęć na rok ak. 2019/20

Przewodnik dla nowych studentów UW