Prof. Wiktor Stoczkowski profesorem wizytującym w IEiAK UW

Zapraszamy na zajęcia i wykład otwarty prof. Wiktora Stoczkowskiego (École des hautes études en scienes sociales, Paris)! 

Wiktor Stoczkowski
Przydatne informacje
Miasto: 
Warszawa
Miejsce: 
ul. Żurawia 4
Data rozpoczęcia: 
27-05-2022
Data zakończenia: 
01-06-2022

W czasie swojego pobytu w IEiAK UW prof. Stoczkowski poprowadzi zajęcia dla studentów "Teorie nauk społecznych jako przedmiot analizy etnologicznej" (27 maja - 1 czerwca 2022, zajęcia są otwarte są dla wszystkich zainteresowanych studentów i doktorantów), a także weźmie udział w otwartym seminarium naukowym Instytutu (1 czerwca, o godz. 10:30 w sali 108 budynku IEiAK UW: więcej). 

Wiktor Stoczkowski jest profesorem antropologii w École des hautes études en scienes sociales w Paryżu, oraz badacznem w Laboratoire d’anthropologie sociale w Collège de France. Po studiach na Uniwersytecie Warszawskim, pracuje od roku 1986 w Paryżu. Wykładał także na uniwersytetach w Yale, Montréalu, Cambridge, Bath, Leiden, Groningen, Genewie, Lozannie, Rzymie i Cagliari. Jego prace poświęcone są antropologii wiedzy w kręgu tzw. cywilizacji Zachodu. Jego ostatnie prace dotyczą etnologicznego podejścia do wiedzy nauk społecznych. Główne publikacje: Anthropologie naïve, anthropologie savante, Paryż, CNRS-Editions, 1994; Aux origines de l’humanité. Anthologie, Paryż, Pocket, 1996; Des Hommes, des dieux et des extraterrestres. Ethnologie d’une croyance moderne, Paryż, Flammarion, 1999 (tłumaczenie polskie : Ludzie, bogowie i przybysze z kosmosu, Warszawa, PIW, 2005); Explaining Human Origins. Myth, Imagination and Conjecture, Cambridge, Cambridge University Press, 2002; Anthropologies rédemptrices. Le monde selon Lévi-Strauss, Paryż, Hermann, 2008; La Science sociale comme vision du monde. Émile Durkheim et le mirage du salut, Paris, Gallimard, 2019.

Pełna lista publikacji i większość tekstów są dostępne na stronie: https://ehess.academia.edu/WiktorStoczkowski