Seminarium IEiAK: Antropologia wiedzy, antropologia nauk społecznych

Zapraszamy na wykład prof. Wiktora Stoczkowskiego (École des hautes études en scienes sociales, Paris) wybitnego specjalisty z zakresu antropologii wiedzy w kręgu tzw. cywilizacji Zachodu.

obraz poglądowy
Przydatne informacje
Miasto: 
Warszawa
Miejsce: 
IEiAK, ul. Żurawia 4 (s.108)
Data rozpoczęcia: 
01-06-2022
Godzina: 
10:30

Antropologia nauk istnieje już od lat czterdziestu, ale jej wysiłki koncentrują się głownie na analizie nauk przyrodniczych i ścisłych. Przyjmując podejście emic do kategorii wiedzy, wykład przedstawi dwie podstawowe zasady heurystyczne antropologii wiedzy zastosowanej do interpretacji teorii nauk społecznych. Trzy przykłady pokażą konkretny użytek tych zasad przy próbie zrozumienia postulatów teorii pochodzących z różnych kontekstów chronologicznych i kulturowych.

Wiktor Stoczkowski jest profesorem antropologii w École des hautes études en scienes sociales w Paryżu, oraz badacznem w Laboratoire d’anthropologie sociale w Collège de France. Po studiach na Uniwersytecie Warszawskim, pracuje od roku 1986 w Paryżu. Wykładał także na uniwersytetach w Yale, Montréalu, Cambridge, Bath, Leiden, Groningen, Genewie, Lozannie, Rzymie i Cagliari. Jego prace poświęcone są antropologii wiedzy w kręgu tzw. cywilizacji Zachodu. Jego ostatnie prace dotyczą etnologicznego podejścia do wiedzy nauk społecznych. Główne publikacje: Anthropologie naïve, anthropologie savante, Paryż, CNRS-Editions, 1994; Aux origines de l’humanité. Anthologie, Paryż, Pocket, 1996; Des Hommes, des dieux et des extraterrestres. Ethnologie d’une croyance moderne, Paryż, Flammarion, 1999 (tłumaczenie polskie : Ludzie, bogowie i przybysze z kosmosu, Warszawa, PIW, 2005); Explaining Human Origins. Myth, Imagination and Conjecture, Cambridge, Cambridge University Press, 2002; Anthropologies rédemptrices. Le monde selon Lévi-Strauss, Paryż, Hermann, 2008; La Science sociale comme vision du monde. Émile Durkheim et le mirage du salut, Paris, Gallimard, 2019.
Pełna lista publikacji i większość tekstów są dostępne na stronie: https://ehess.academia.edu/WiktorStoczkowski

Uwaga: Seminarium odbędzie się w formie stacjonarnej z jednoczesną transmisją online.