Zasady udostępniania

Materiały archiwalne udostępnia się w czytelni, wyłącznie do celów naukowych, pracownikom Instytutu i studentom etnologii UW.

 

Od osób z zewnątrz wymagane jest pisemne zaświadczenie potwierdzające naukową potrzebę wykorzystania materiałów.

Wszystkie materiały archiwalne traktowane są jako źródła na prawach rękopisu, chronione są prawem autorskim i nie wolno ich kopiować. W sprawach szczególnych wszelkie decyzje podejmuje Dyrektor Instytutu.

Charakterystyka zbiorów znajduje się w zakładce „O Archiwum”.

Szczegółowe informacje o poszczególnych jednostkach archiwalnych uzyskuje się poprzez wyszukiwarkę archiwaliów. 

Prosimy o zanotowanie sygnatur i kontakt z prowadzącym Archiwum.

Dodatkowe kwerendy archiwalne możliwe są za pośrednictwem prowadzącego Archiwum po wcześniejszym umówieniu.

Powiązane materiały