Antropologiczne studium korupcji w Republice Dagestanu

Źródło Finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Kierownik grantu: dr Iwona Kaliszewska

Wykonawcy: Jagoda Schmidt, Marek Kaleta, Kamil Wielecki, Katarzyna Karpik

Termin rozpoczęcia: 15-06-2016

Termin zakończenia: 14-06-2020