Antropologiczne studium korupcji w Republice Dagestanu

 

Źródło Finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Kierownik grantu: dr Iwona Kaliszewska

Wykonawcy: Jagoda Schmidt, Marek Kaleta, Kamil Wielecki, Katarzyna Karpik

Termin rozpoczęcia: 15-06-2016

Termin zakończenia: 14-06-2020

Kupowanie rent inwalidzkich, dyplomów ukończenia uczelni, posad w policji lub w urzędzie to codzienność mieszkańców Dagestanu, republiki położonej na Kaukazie Północnym. Celem naszego zespołu było przyjrzenie się bliżej fenomenowi korupcji – zarówno lokalnie, w Dagestanie, jak i szerzej od strony teoretycznej. Zależało nam na głębokim zrozumieniu praktyk w zachodnim dyskursie uważanych za korupcyjne, a tym samym destrukcyjne dla wspólnoty państwowej. Zdawaliśmy sobie sprawę, że niezbędna może się okazać dekonstrukcja pojęcia korupcji, stworzonego na gruncie nauki zachodniej i zakorzenionego w hegemonicznych ideach nowoczesnego państwa narodowego.

Podczas badań zastanawialiśmy się czy praktyki powszechnie zwane korupcją mogą służyć upodmiotowieniu pewnych grup, na przykład grup pozbawionych przywilejów? Czy udział w praktykach korupcyjnych może stanowić „cichy opór” wobec państwa, w tym przypadku państwa rosyjskiego, którego obecność na Kaukazie Północnym nigdy nie została do końca zaakceptowana?

Badania prowadziliśmy w dwóch miejscowościach w południowym Dagestanie oraz w Machaczkale, stolicy republiki, za pomocą wypracowanej podczas projektu metody zakładającej towarzyszenie rozmówcom podczas wizyt w urzędach, u lekarza, we wszystkich tych miejscach, gdzie dochodziło zarówno do wymiany gotówki jak i przysług.