"Wielki strach" z Grand Prix Ogólnopolskich Spotkań Filmowych Kameralne Lato

Film "Wielki strach" (2020) w reż. Pawliny Carluzzi Sforza otrzymał Grand Prix Konkursu Głównego 13. edycji Ogólnopolskich Spotkań Filmowych Kameralne Lato, Nagrodę Prezydenta Miasta Radomia oraz statuetkę Złotego Łucznika. 

Dokument opowiada o społecznej pamięci mordów, jakie miały miejsce po II wojnie światowej w lesie Dębrzyna na Podkarpaciu na osobach wracających do swoich domów m.in. z robót przymusowych. Wyrzuceni z pociągu, ograbieni i zabijani, powiększali oni liczbę jakoby zaginionych w czasie wojny. O tym, co się w lesie dzieje, wiedzieli mieszkańcy pobliskich miejscowości. Nie interweniowali jednak, bo, jak sami mówią, "żyli pod strachem".

Współautorką scenariusza jest dr hab. Magdalena Lubańska (IEiAK). 

Więcej o filmie w kultura.gazeta.pl

Film w bazie filmpolski

Zob. też artykuł dr hab. Magdaleny Lubańskiej na ten temat: Postmemory of Killings in The Woods at Dębrzyna (1945–46): A Postsecular Anthropological Perspective, Ethnologia Polona, vol.38: 2017 (2018), 15–45 PL ISSN 0137 -4079).