VI Kongres Afrykanistów Polskich

Zawiadamiamy o zbliżającym się VI Kongresie Afrykanistów Polskich. W tym roku Kongres, zaplanowany na  20-22 kwietnia 2021 odbywać się będzie w formie online.

Przydatne informacje
Data rozpoczęcia: 
20-04-2021
Data zakończenia: 
22-04-2021

Kongres Afrykanistów Polskich od roku 2007 gromadzi specjalistów różnych dziedzin nauki (m.in. etnologów, archeologów, muzeologów, historyków sztuki, orientalistów, językoznawców, ekspertów od literatur afrykańskich, politologów, ekonomistów, misjologów) pragnących poszerzyć swoją wiedzę na temat aktualnie prowadzonych badań poświęconych tematyce afrykanistycznej. Tematyka Kongresu objejmuje szeroko pojęte spektrum problemów towrząc platformę do spotkań interdyscyplinarnych. Formuła Kongresu pozostaje otwarta dla grona słuchaczy niezwiązanych ze środowiskiem naukowym. 

W 2021 roku w Kongresie weźmie udział około stu specjalistów od badań afrykańskich. W ciągu trzech dni obrad poza sesjami tematycznymi w ramach Kongresu zaplanowane jest wirtualny spacer po zbiorach Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie oraz koncert online. 

Więcej informacji znaleźć można na stronie: www.kongresafrykanistyczny.pl. Program do pobrania: PDF iconPDF

Przebieg kongresu można śledzić na kanale Youtube, poniżej podajemy linki do jego poszczególnych sesji (w tytułach wydarzeń/sesji): 

20.04.2021 r. wtorek

08.45 Otwarcie Kongresu
Dyrektor Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Robert Zydel
Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik
Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Wiesław Raboszuk
Przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego dr hab. Hanna Rubinkowska-Anioł
Dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej prof. Maciej Ząbek

09.00-10.30 Sesja plenarna
Prof. Hayder Ibrahim Ali
Dr Federica Guazzini, Associate Professor of History & Institutions of Africa 

10.35-12.00 Wirtualne zwiedzanie wystawy stałej i zbiorów w magazynach PME

Sesja 1A. 12.15-13.45
Blok I: Afryka Zachodnia. Region Gwinejski (Kultura i literatura)
Prof. dr hab. Nina Pawlak, UW (Językowe świadectwa wspólnoty kulturowej Afryki Zachodniej).
Dr Patrycja Kozieł, IKŚiO PAN (Afrofuturyzm vs. afrykański futuryzm - przyszłość wyobrażona w twórczości Nnedi Okorafor).
Mgr Esther Makwin Ephraim, Jan Dlugosz University in Czestochowa, (Understanding the African Cultural Topoi used in Chinua Achebe’s Things Fall Apart (1958), Part One).

Sesja 1B. 12.15-13.45
Blok II: Sudan: „New Sudanese Spring” („Nowa wiosna sudańska”)
Prof. Abdu Mukhtar Musa, Dept. of Political Science, the Islamic University of Omdurman
Dr Salah Al Bander, International Association for Intelligence Education
Dr Mohamed Torshin, Politician and researcher in Sudanese and African affairs

Sesja 1C. 12.15-13.45
Blok III: Afryka Wschodnia (zagadnienia językowe i historyczne)
Dr hab. Beata Wójtowicz UW (Instytucjonalne wsparcie dla rozwoju i rozpowszechnienia języka suahili).
Dr hab. Marek Pawełczak UW („Opowiem wam dokładnie”. Trzy opowieści o buncie akidy Mombasy i jego konsekwencjach)
Mgr Sebastian Żbik, doktorant UW, (Arabska prasa na Zanzibarze w latach 1911-1963. Najważniejsze tytuły, tematy i postacie).
Mgr Olga Pawlik, doktorantka UW, (Podstawy prawne legitymizacji medycyny tradycyjnej w Tanzanii)

Sesja 2A. 15.00-16.30
Blok I: Afryka Zachodnia. Region Gwinejski (Kultura i literatura)
Prof. dr hab. Jacek Pawlik, UWM, (Wspomnienie niewolnictwa w tożsamości współczesnego Beninu).
Dr hab. Anna Niedźwiedź UJ (Chrześcijański ‘dress code’ i katolicka moda w Ghanie).
Mgr Patryk Zając, doktorant UW, (Tradycyjne hausańskie widowisko sportowe dambe).

Sesja 2B. 15.00-16.30
Blok II: Sudan: Dziedzictwo przeszłości (etnografia i archeologia)
Dr hab. Maciej Kurcz prof. UŚ ("Soba miniona" vs "Soba współczesna". Zmiana znaczenia pozostałości archeologicznych w Sudanie na przykładzie ruin średniowiecznej Soby).
Dr Mariusz Drzewiecki CAŚ UW (Polskie badania w Soba, stolicy średniowiecznego królestwa Alwy (Sudan).
Mgr Joanna Ciesielska CAŚ UW (Badania bioarcheologiczne zróżnicowania społeczno-kulturowego populacji Soba, stolicy królestwa Alwy).
Mgr Roksana Hajduga IKŚiO (Nie pogrzebane w piaskach pustyni - sudańskie tradycje budowlane na przestrzeni tysiącleci).

Sesja 2C. 15.00-16.30
Blok III: Afryka Wschodnia (zagadnienia historyczne i polityczne)
Dr Eugeniusz Rzewuski, UW, (Genealogia i topogenia w suahilskich kronikach sułtanatu Tungi (Mozambik).
Dr hab. Joanna Bar, UP w Krakowie (Burundi 2005 - 2020 : piętnastolecie zmarnowanych szans?).
Weronika Kozłowska, studentka UW (Protesty w Malawi po wyborach w 2019 roku – początek formowania się społeczeństwa obywatelskiego?)

Sesja 3A. 16.45-18.15
Blok I: Afryka Zachodnia. Strefa Sudanu. Badania etnograficzne
Prof. dr hab. Ryszard Vorbrich, UAM (Diriyanke z Senegalu – „prawdziwy” afrykański wzór kobiecego piękna).
Dr hab. Adam Pomieciński, UAM (Rybacy z Casamance. Społeczno-kulturowy wymiar rybołówstwa rzemieślniczego wobec wyzwań globalizacji).
Dr Margot Stańczyk-Minkiewicz, UG (Prezydentura Adama Barrowa w Gambii – bilans czterech lat nowych rządów)
Dr hab. Sylwia Kulczyk prof. Ucz., UW (Czy turystów może być za mało? Społeczności lokalne w Nigrze wobec barier dla rozwoju turystyki).

Sesja 3B. 16.45-18.15
odwołana

Sesja 3C. 16.45-18.15
Blok III: Afryka Wschodnia (Migracje i rolnictwo)
Dr Jerzy Gilarowski prof. Uniw. Dar es-Salam (Zmiany klimatyczne w Tanzanii a konsekwencje dla rolnictwa)
Mgr Shepherd Mutsvara UP KEN w Krakowie (Refugee camps in East Africa: A curse of lost heritage and cultural identity)
Mgr Ada Górna, doktorantka UW (Rolnictwo miejskie w strukturze przestrzenno-funkcjonalnej Kigali)
Mgr Elżbieta Wiejaczka, doktorantka UAM (Skutki migracji zarobkowych Masajów)

18.30-19.30 Koncert on-line w wykonaniu kompozytorki prof. Marii Pomianowskiej


21.04.2021 r. środa

Sesja 4A. 09.30-11.00
Blok I: Afryka Zachodnia. Strefa Sudanu. Badania etnograficzne
Dr hab. Jacek Łapott prof. US (Rytuał sigui w społeczności Dogonów z Mali).
Dr Lucjan Buchalik, Muzeum Miejskie w Żorach ("Turystyczny raj" czy "Smutek tropików" - przykład Sombów z Beninu).
Dr Monika Wójciak, UAM (Kobiece narracje o Afryce. Na podstawie twórczości Hajoty, Ludwiki Ciechanowieckiej i Ady Wińczy)

Sesja 4B. 09.30-11.00
odwołana

Sesja 4C. 09.30-11.00
Blok V: Afryka post-portugalska i Kongo (Archeologia, historia i kultura)
Mgr Décio Muianga, Eduardo Mondlane University, (Zambezi River boundary: the hunter-gatherers rock art signature in Cahora Bassa Dam (CBD), Tete Province, Mozambique)
Dr Krzysztof Górny, UW (Puste cokoły w Bissau. Pokolonialne losy portugalskich pomników kolonialnych w dawnej Gwinei Portugalskiej).
Dr hab. Renata Diaz-Szmidt, UW, (Polityczny wymiar twórczości angolskiego pisarza Jose Eduarda Agualusy).

Sesja 5A. 11.15-12.45
Blok I: Afryka Zachodnia. Strefa Sudanu. Badania etnograficzne
Dr hab. Łukasz Jakubiak, UJ, (Prezydenckie i semiprezydenckie systemy rządów w Afryce frankofońskiej - przykład Nigru)
Mgr inż. arch. Marek Kulczyk, Refugio (Czyj jest ten kawałek sahelu. Prawo do dysponowania nieruchomościami w obliczu krytycznej zmiany).
Mgr Izabela Cywa (Wybory prezydencie w Republice Środkowoafrykańskiej jako narzędzie destabilizacji państwa)
Mgr Edyta Łubińska, doktorantka UW (Współcześni Zande. Życie w sercu Afryki w cieniu nieustających konfliktów. Obserwacje z terenu).

Sesja 5B. 11.15-12.45
Blok IV: Afryka Północna, Maghreb.
Prof. dr hab. Anna Barska, UO, (Fenomen zasłony w Tunezji. Safsari versus hidżab).
Dr hab. Oksana Voytyuk, Uniwersytet w Białymstoku (Nowe gazociągi jako element geopolitycznej rywalizacji Algierii i Maroko w Afryce).
Dr hab. Wiesław Lizak, UW (Międzynarodowe konsekwencje kryzysu libijskiego (2011-2021).Dr Krzysztof  Olendzki amb. MSZ (Kilka refleksji na temat przyczyn rewolucji tunezyjskiej w jej dziesięciolecie).

Sesja 5C. 11.15-12.45
Blok V: Afryka post-portugalska i Kongo (Archeologia, historia i kultura)
Dr hab. Robert Piętek prof. ucz. (Podłe wino a kryzys wiary Alvaro III władcy Konga).
Mgr Aneta Kościanek, doktorantka (Atrybuty władzy monarszej Pedra V).
Beata Lechowicz (Obraz realnej rodziny polsko kongijskiej).

Sesja 6A. 14.00-15.30
Blok VI: Afryka Południowa (Historia, polityka i turystyka)
Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski UWM, („Polityka zagraniczna Rzeczpospolitej Polskiej wobec Republiki Południowej Afryki – założenia a praktyka”).
Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, UW (Zagospodarowanie turystyczne geostanowisk w kontekście koncepcji przestrzeni turystycznej – przykłady z Afryki Południowej).
Dr hab. Andrzej Polus prof. UWr (Koncepcje sprawiedliwości redystrybutywnej w kontekście Republiki Południowej Afryki)

Sesja 6B. 14.00-15.30
Blok IX: Problematyka międzyregionalna i transnarodowa (gospodarka i polityka)
Dr hab. Dominik Kopiński, UWr (Chińskie inwestycje zagraniczne i efekty spillover w Afryce).
Dr Marta Dębska, KA im. FM  (Aktywność Chin we współczesnej Afryce).
Dr Anna Cichecka, UWr (Relacje Unii Europejskiej i Afryki Subsaharyjskiej: nowe rozdanie).

Sesja 6C. 14.00-15.30
Blok VII: Róg Afryki (Etiopia, Somalia, Sudan) Historia, kultura i polityka)
Dr hab. Hanna Rubinkowska-Anioł, UW (Zmiana czy kontynuacja, czyli obecna sytuacja polityczna w Etiopii w perspektywie długiego trwania).
Dr hab. Degefe Kebe Gemechu UWM (Spór o kształt zmian ustroju politycznego w Etiopii po 2018 roku: proces wyborczy, oczekiwania społeczeństwa oraz przeszkody wewnętrzne i międzynarodowe).
Dr Krzysztof Błażewicz, badacz niezależny (Wojna w Tigray a reformy premiera Abiy Ahmeda)

Sesja 7A. 15.45-17.30
Blok IX: Problematyka międzyregionalna i transnarodowa (w cieniu przeszłości)
Dr hab. Karol Piasecki prof. US (Afrykanie w Ameryce Przedkolumbijskiej).
Dr Anna Paterek, KA im. FM, (W cieniu kolonialnej przeszłości – koncepcja rozliczenia niemieckiego kolonializmu na przykładzie kraju związkowego Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Brema).
Mgr Tomasz Górecki, MM Żory (Sprytni krajowcy Kajzera. Niemieckie posiadłości zamorskie w ilustrowanej prasie popularnej na Górnym Śląsku na przełomie XIX i XX wieku).

Sesja 7B. 15.45-17.30
Blok VII: Róg Afryki (Etiopia, Somalia, Sudan) Historia, kultura i polityka)
Dr Agata Frankowska (Kapitał społeczny i praktyki zdrowotne matek na obszarach wiejskich w Etiopii).
Dr Zuzanna Augustyniak UW (Etiopskiego mężczyzny portret własny – kwestionowanie modelu męskości etiopskiej a doświadczenie migracji).
Mgr Kinga Turkowska doktorantka UW, (Nigdy, przenigdy więcej - upamiętnienie okresu czerwonego terroru w Etiopii).
Dominik Masełbas, student UW (Stosunki etiopsko-sudańskie: od 1956 roku po konflikt graniczny w 2021 roku).

Sesja 7C. 15.45-17.30
Blok IX: Problematyka międzyregionalna i transnarodowa (ochrona przyrody)
Dr hab. Renata Dulias prof. UŚ (Problemy ochrony przyrody w Afryce na przykładzie obiektów z listy światowego dziedzictwa UNESCO).
Dr hab. Małgorzata Durydiwka, prof. ucz. UW, Dr Katarzyna Duda-Gromada UW, Dr hab. Alina Zajadacz prof. UAM i Dr hab. Mirosław Mika prof. UJ, (Atrakcyjność turystyczna i organizacja ruchu turystycznego w parkach narodowych Rwandy).
Mgr Justyna Adamus UJ (Konflikt w relacji: człowiek-środowisko na przykładzie Nairobi i Parku Narodowego Nairobi).
Mgr Tomasz Kępski, UJ, (Problemy włączania społeczności lokalnych w łańcuch korzyści z rozwoju turystyki safari – przykład regionu Samburu (Kenia))


22.04.2021 r. czwartek

Sesja 8A. 9.30-11.00
Blok VIII: Madagaskar: Historia, edukacja i kultura
dr hab. Wojciech Kluj prof. UKSW (Formalizacja języka malgaskiego w służbie rodzimej władzy w XIX w.).
dr hab. Kinga Lendzion („Bydło padnie, ale wiedza nigdy się nie wyczerpie” – czynniki kształtujące osiągnięcia edukacyjne malgaskich uczniów)
mgr Małgorzata Klein, doktorantka UW (Edukacja a jakość życia – obserwacje z Madagaskaru)

Sesja 8B. 9.30-11.00
Blok IX: Problematyka międzyregionalna i transnarodowa (kolekcjonerstwo i muzealnictwo)
Dr hab. Aneta Pawłowska prof. UŁ (Prolegomena do czeskiego kolekcjonerstwa artefaktów afrykańskich).
Dr hab. Małgorzata Szupejko, UW, (Obrazy Afryki w kolekcji pocztówek Adama Rybińskiego).
Dr hab. Anna Nadolska-Styczyńska prof. UMK (Maski ludu Pende w zbiorach Muzeum Misyjno-Etnograficznego w Pieniężnie).
Mgr Zofia Gralak, doktorantka UŁ (Sztuka współczesnego świata – przypadek Tanzanii).

Sesja 8C. 9.30-11.00
Blok VII: Róg Afryki (Etiopia, Somalia, Sudan) Historia, kultura i polityka)
Prof. dr hab. Maciej Ząbek UW ("Khat. Lubrykant społeczny Rogu Afryki").
Dr Wojciech Trojan wsp. IEiAK UW (Antropologia ładu finansowego Somalilandu).
Dr Krystyna Kamińska (wsp. IEiAK UW). Współczesny wieloaspektowy model edukacji w Dżibuti
Agata Bar, studentka UJ (Zmiany w dysfunkcyjności Dżibuti po 2016 roku)

Sesja 9A. 11.15-12.45
Blok VIII: Madagaskar: Historia, edukacja i kultura
mgr Albert Zięba, Stowarzyszenie Madagascar-Pologne, (Sorabe).
Milena Orlińka (studentka UW) (Początek epidemii Covid-19 na Madagaskarze - obserwacje z Fort Dauphin),
Patryk Orliński (student UW) (Wizyta papieża Franciszka na Madagaskarze w 2019 roku - wybrane uwarunkowania społeczno-polityczne)

Sesja 9B. 11.15-12.45
Blok V: Afryka post-portugalska i Kongo (Archeologia, historia i kultura)
Dr Edward Janusz Jaremczuk (Sytuacja wewnętrzna Demokratycznej Republiki Konga, dwa lata po zwycięstwie Ferlixa Tshisekediego w wyborach prezydenckich z dnia 30 grudnia 2018 roku wyborów).
Mgr Łukasz Żądło, doktorant (Stosunki polityczne Angoli w latach 1975-2002 z państwami ościennymi i ich wpływ na system polityczny współczesnej Angoli).
Mgr Sebastian Teusz, nauczyciel (Juluis Eduard Teusz (1845-1912) odkrywca, botanik i plantator).

Sesja 9C. 11.15-12.45
Blok IX: Problematyka międzyregionalna i transnarodowa (kolekcjonerstwo i muzealnictwo)
Dr inż. Arch. Anna Rynkowska-Sachse, Sopocka Szkoła Wyższa (Współczesna architektura centrum społecznego (community centre) na przykładzie wybranych obiektów z Afryki).
Dr Justyna Otwinowska, PME, (Od batiku po salony modowe. Przykłady inspiracji modowych w Afryce).
Mgr Dariusz Skoniecko, PME, (Kolekcja afrykańska PME – wystawa stała, kierunki rozwoju).

Sesja 10A. 14.00-15.30
Blok IX: Problematyka międzyregionalna i transnarodowa (Zagadnienia religijne i etyczne)
Prof. dr hab. Jarosław Różański UKSW (Relacje międzyreligijne w nauczaniu papieskim w Afryce)
Dr hab. Izabella Łęcka, UW, (Poziom empatii w stosunku do imigrantów z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu w dwuetapowym badaniu z udziałem studentów Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2017-2019).
Dr Ewelina Marta Mączka, UWM, (Próba kodyfikacji systemu niewolnictwa na przykładzie "Code noir")
Dr Małgorzata Kamecka, Uniw. w Białymstoku, („Afrykanie nie weszli do historii”. Uwagi o pamięci Afryki na marginesie lektury słów Nicolasa Sarkozy’ego).

Sesja 10B. 14.00-15.30
Blok VI: Afryka Południowa (Historia i antropologia kulturowa)
Dr hab. Marcin Brocki prof. UJ, (Oddolne systemy pomocy społecznej we współczesnym Zimbabwe).
Dr hab. Michał Leśniewski WH UW, (Choroby jako czynnik ekspansji europejskiej w Afryce Południowej).
Dr Piotr Cichocki, IEiAK UW (Od targowiska w Kumasi do rynku w Mzuzu. Etno-fikcyjne słuchowiska jako przykład etnografii współdzielonej).

Sesja 10C. 14.00-15.30
Blok IX: Problematyka międzyregionalna i transnarodowa (kolekcjonerstwo i muzealnictwo)
Dr Jędrzej Czerep, PISM (Pastorzy mega-kościołów - duchowni, politycy, biznesmeni)
Mgr Mateusz Ciasnocha, InvestAfrica.pl (Abecadło biznesu w Afryce - doświadczeniaInvestAfrica.pl)

15.45-17.15 Sesja plenarna
Podsumowanie kongresu
Prof. dr hab. Nina Pawlak, dr hab. Wiesław Lizak, Prof. dr  hab. Ryszard Vorbrich, Prof. dr hab. Maciej Ząbek


Osobom pragnącym wziąć aktywny udział w dyskusji podajemy linki bezpośredniego dostępu do poszczególnych sesji roboczych Kongresu:

20 kwietnia 2021 (wtorek)

08.45 Otwarcie Kongresu

09.00-10.15 - Sesja plenarna (wystąpienie gości honorowych w języku angielskim)

10.35-12.00  Wirtualne zwiedzanie wystawy stałej i zbiorów w magazynach PME

Sesja 1.A. 12.15-13.45 (równoległa)
Blok I: Afryka Zachodnia. Region Gwinejski (Kultura i literatura)

Sesja 1. B. 12.15-13.45 (równoległa)
Blok II: Sudan: „New Sudanese Spring” („Nowa wiosna sudańska”)

Sesja 1. C. 12.15-13.45 (równoległa)
Blok III: Afryka Wschodnia (zagadnienia językowe i historyczne)

Sesja 2. A. 15.00-16.30 (równoległa)
Blok I: Afryka Zachodnia. Region Gwinejski (Kultura i literatura)

Sesja 2. B. 15.00-16.30 (równoległa)
Blok II: Sudan: Dziedzictwo przeszłości (etnografia i archeologia)

Sesja 2. C. 15.00-16.30 (równoległa)
Blok III: Afryka Wschodnia (zagadnienia historyczne i polityczne)\

Sesja 3. A. 16.45-18.15 (równoległa)
Blok I: Afryka Zachodnia. Strefa Sudanu. Badania etnograficzne

Sesja 3. C. 16.45-18.15 (równoległa)
Blok III: Afryka Wschodnia (Migracje i rolnictwo)

18.30 – Koncert on-line w wykonaniu kompozytorki prof. Marii Pomianowskiej z Akademii Muzycznej w Krakowie
 

21 kwietnia 2021 (środa)

Sesja 4. A. 09.30-11.00 (równoległa)
Blok I: Afryka Zachodnia. Strefa Sudanu. Badania etnograficzne

Sesja 4. C. 09.30-11.00 (równoległa)
Blok V: Afryka post-portugalska i Kongo (Archeologia, historia i kultura)

Sesja 5. A. 11.15-12.45 (równoległa)
Blok I: Afryka Zachodnia. Strefa Sudanu. Badania etnograficzne

Sesja 5. B. 11.15-12.45 (równoległa)
Blok IV: Afryka Północna, Maghreb.

Sesja 5. C. 11.15-12.45 (równoległa)
Blok V: Afryka post-portugalska i Kongo (Archeologia, historia i kultura)

Sesja 6. A. 14.00-15.30 (równoległa)
Blok VI: Afryka Południowa (Historia, polityka i turystyka)

Sesja 6. B. 14.00-15.30 (równoległa)
Blok IX: Problematyka międzyregionalna i transnarodowa (gospodarka i polityka)

Sesja 6. C. 14.00-15.30 (równoległa)
Blok VII: Róg Afryki (Etiopia, Somalia, Sudan) Historia, kultura i polityka)

Sesja 7. A. 15.45-17.30 (równoległa)
Blok IX: Problematyka międzyregionalna i transnarodowa (w cieniu przeszłości)

Sesja 7. B. 15.45-17.30 (równoległa)
Blok VII: Róg Afryki (Etiopia, Somalia, Sudan) Historia, kultura i polityka)

Sesja 7. C. 15.45-17.30 (równoległa)
Blok IX: Problematyka międzyregionalna i transnarodowa (ochrona przyrody)


22 kwietnia 2021 (czwartek)

Sesja 8. A. 9.30-11.00 (równoległa)
Blok VIII: Madagaskar: Historia, edukacja i kultura

Sesja 8. B. 9.30-11.00 (równoległa)
Blok IX: Problematyka międzyregionalna i transnarodowa (kolekcjonerstwo i muzealnictwo)

Sesja 8. C. 9.30-11.00 (równoległa)
Blok VII: Róg Afryki (Etiopia, Somalia, Sudan) Historia, kultura i polityka)

Sesja 9. A. 11.15-12.45 (równoległa)
Blok VIII: Madagaskar: Historia, edukacja i kultura

Sesja 9. B. 11.15-12.45 (równoległa)
Blok V: Afryka post-portugalska i Kongo (Archeologia, historia i kultura)

Sesja 9. C. 11.15-12.45 (równoległa)
Blok IX: Problematyka międzyregionalna i transnarodowa (kolekcjonerstwo i muzealnictwo)

Sesja 10. A. 14.00-15.30 (równoległa)
Blok IX: Problematyka międzyregionalna i transnarodowa (Zagadnienia religijne i etyczne)

Sesja 10. B. 14.00-15.30 (równoległa)
Blok VI: Afryka Południowa (Historia i antropologia kulturowa)

Sesja 10. C. 14.00-15.30 (równoległa)
Blok IX: Problematyka międzyregionalna i transnarodowa (kolekcjonerstwo i muzealnictwo)

15.45-17.15 Sesja plenarna, Podsumowanie kongresu
Dyskusja i zamknięcie  Kongresu

 

Oragnizatorami Kongresu są Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW i Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, które odpowiada za techniczną stronę organizacji Kongresu. 

Galeria