Rada Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW powoła zespół ds. równości i przeciwdziałania dyskryminacji

Data dodania: 
01-02-2024

Na posiedzeniu w dn. 31 stycznia 2024 r. Rada Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW podjęła jednogłośnie decyzję o powołaniu zespołu ds. równości i przeciwdziałania dyskryminacji.

 

Zespół będzie uzupełniał i wspierał istniejące na UW struktury i działania skierowane na wzmocnienie równouprawnienia i bezpieczeństwa pracy i badań na naszej uczelni, poświęcając szczególną uwagę specyfice pracy i badań antropologicznych. 

Będzie się składał z trzech osób.

 

Zapraszamy wszystkich – osoby pracujące i studiujące – do zgłaszania kandydatur do tego zespołu spośród pracowników i pracownic IEiAK UW, a także do zgłaszania propozycji zadań, którymi powinien się zajmować.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15 lutego 2024 r. na adres Przewodniczącej Rady IEiAK UW: a.horolets@uw.edu.pl

Kandydatki_ci proszone_eni są o potwierdzenie zgody na kandydowanie (z użyciem maila służbowego).

 

Po zamknięciu listy kandydatur Rada IEiAK UW przeprowadzi głosowanie.

 

Zespół zacznie swoje działanie niezwłocznie po ukonstytuowaniu się.