Przestrzenie rekreacji polskich migrantów w Chicago

Jak migranci wykorzystują przestrzeń miasta w procesach oswajania się w nowym środowisku społeczno-kulturowym?

Odpowiedzi na te pytania poszukuje dr hab. Anna Horolets, prof. UW w rozdziale “Przestrzenie rekreacji polskich migrantów w Chicago”, który wszedł do pracy zbiorowej pt. “Polacy w Chicago. Doświadczenie imigranta: integracja, izolacja, asymilacja” pod redakcją Adama Walaszka. Książka ukazała się w wydawnictwie Muzeum Historii Polski (nominalnie w ubiegłym roku, a de facto w roku 2021).  

Tutaj można przeczytać zapowiedź całego tomu: LINK

Szkic rozdziału można podejrzeć na stronie Academia.edu: LINK