Dr hab. Tomasz Rakowski z IEiAK na Uniwersytecie w Jenie

Dr hab. Tomasz Rakowski z IEiAK spędził ostatni semestr (zimowy 2019/2020) na Uniwersytecie w Jenie (Imre Kertész Kolleg Jena) pracując nad projektem Recreating ‘the Good’ in the Times of Change. A Comparative Study on Self-Organization and Affective Statehood Practices in Poland and Mongolia since the Late Socialist Period.

Projekt Recreating ‘the Good’ in the Times of Change. A Comparative Study on Self-Organization and Affective Statehood Practices in Poland and Mongolia since the Late Socialist Period skupiał się na przygotowaniu szkicu książki poświęconej komparatywnym studiom historii społecznej w Polsce i Mongolii widzianej z perspektywy "antropologii dobra". Jej głownym tematem jest rekonstrukcja kluczowych procesów społecznej samoorganizacji i afektywnej działalności państwa w ciągu ostatnich czterech dekad w Polsce i Mongolii w kontekście postsocjalistycznej transformacji. Więcej na temat projektu pod linkiem 

W trakcie swojego pobytu w Niemczech dr hab. Tomasz Rakowski wygłosił gościnne wykłady: 

  • w Jenie (Methodological and Theoretical Concerns in Comparative Studies on Self-Organization and Affective Statehood Practices in Poland and Mongolia since Late Socialism) oraz
  • Berlinie (Crossovers Between Art and Ethnography in Post-socialist Poland: Fieldwork Studies).