Życie na granicy - transgraniczne praktyki mieszkańców polsko-niemieckiego przygranicza/pogranicza

 

 

Praca i granica

Jakub Juszczak

Zamieszkiwanie na przygraniczu potencjalnie może stwarzać szersze możliwości zatrudnienia. Bez trudności związanych z daleką emigracją, można próbować szukać pracy w za granicą, wykorzystując i porównując potencjalne możliwości i przeszkody. Czy jednak w praktyce bliskość polsko-niemieckiej granicy znacząco wpływa na wybory ścieżki kariery wśród mieszkańcow Gryfina? Czym się kierują dokonując wyboru zawodu i pracodawcy? Jak oceniają swój wybór z perspektywy lat?

Niektórzy mieszkańcy Gryfina i okolic decydują się na poszukiwanie pracy na niemieckich terenach przygranicznych, inni wyjeżdżają do krajów skandynawskich, Wielkiej Brytanii czy Holandii. Jest nawet w Gryfinie szkoła, która przygotowuje pracowników gastronomii specjalnie do pracy w Niemczech. Jednakże samo Gryfino także oferuje całkiem sporo możliwości pracy.

Elektrownia Dolna Odra jest największym zakładem pracy w Gryfinie. Stanowi zarówno główne źródło energii dla miasta, jak i źródło utrzymania dla wielu mieszkańców. Budowa elektrowni była punktem zwrotnym w historii Gryfina – powstał nie tylko nowy zakład pracy, ale cała dzielnica Górny Taras, nowe szkoły, przedszkola i nowa parafia. Dolna Odra dokonała zasadniczej zmiany w historii miasta, poza tym sama też „obserwowała” i doświadczała zmian. W ostatnich latach w Gryfinie pojawiają się też nowi pracodawcy, często z kapitałem zagranicznym, którzy zarówno w specyficzny sposób organizuja sam proces pracy jak i zaznaczają swoją obecność w mieście.

Jak mieszkańcy Gryfina oceniają warunki pracy u różnych pracodawców, polskih i niemeickich, starych i nowych? Jak oceniają ich wpływ na rozwój miasta? Czy zadowolenie z wykonywanej pracy jest ważną motywacją przy jej wybor i zmianie? Czy można zaobserwować różnice w stosunku do pracy między pracownikami róznych zakładów czy też osobami szukającymi pracy za granicą?

W swoich badaniach chciałbym pokazać jak zmieniał się odbiór, postrzeganie, doświadczenie i stosunek do pracy wśród mieszkańców Gryfina na przestrzeni lat, a co za tym idzie: jak zmieniało się samo miasto.