Wytwarzanie intymności. O codziennych wyzwaniach

Przydatne informacje
Miasto: 
Wrocław
Kraj: 
Polska
Data rozpoczęcia: 
04-12-2017
Zgłoszenia do: 
15-10-2017

To już czwarta konferencja organizowana przez pracowników Zakładu Socjologii Płci i Rodziny Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Polskim Towarzystwem Socjologicznym o. Wrocław. Po zagadnieniach związanych ze społeczno-kulturowymi wymiarami płci oraz społeczno-kulturowymi aspektami ciała i ludzkich zachowań seksualnych pragniemy poświęcić uwagę intymności. To kolejne zagadnienie nurtujące członków społeczeństw późnej nowoczesności i tym samym istotne zagadnienie dla badaczy społecznych. Słownikowa definicja mówi, że intymność to tyle, co bardzo osobista sprawa lub osobisty charakter czegoś, a także seksualne, erotyczne, miłosne oblicze czegoś, coś zastrzeżone dla  najwęższego kręgu bliskich osób. Ale też jest to bliskość, zażyłość i poufałość. Słownikową nieokreśloność badacze społeczni konkretyzują na przykład przez odniesienie wymienionych cech do relacji międzyludzkich. Intymność na pozór jest tylko sprawą prywatną i bez znaczenia dla życia publicznego. W rzeczywistości są w nim obecne seks i seksualność, erotyka, miłość, różne rodzaje bliskości i płeć. Wiążą się z nim skłonności ekshibicjonistyczne i voyeurystyczne, jakie mają charakteryzować członków współczesnych społeczeństw. Mamy też za sobą jako kultura zachodnia narodziny miłości romantycznej i rewolucję seksualną. Jako badacze społeczni interesujemy się coraz bardziej intymnością. Nasze zaciekawienie nią nasila się odkąd zdaliśmy sobie sprawę, jak historia emocjonalna społeczeństw, radykalne przemiany w sferze intymności wpływają na relacje międzyludzkie, na nowoczesne instytucje, na kształt życia publicznego, na większość pochłaniających nas zagadnień; odkąd wiemy jak jest ważna i jak niewiele danych mamy na jej temat oraz jak trudno się ją bada za pomocą naukowych metod, jak często zaledwie docieramy do tego, co naskórkowe, bo wbrew posądzeniu o szybkie i łatwe jej udostępnianie postronnym, nie lubi ona „szkiełka i oka mędrca”.

Proponujemy zatem szerokie potraktowanie zagadnienia intymności i przyjrzenie się jak największej ilości obszarów problemowych, m.in. następującym:

 • przemianom intymności w kontekście relacji i związków o charakterze seksualnym/miłosnym
 • komercjalizacji intymności oraz formom jej inwazji w przestrzeń publiczną
 • intymności w cyberprzestrzeni (więzi, relacje, seksualność itp.)
 • intymności w komunikacji społecznej (wzory intymności w komunikacji werbalnej i niewerbalnej)
 • urestrykcyjnianiu rozumienia  prywatności/sfery prywatnej oraz intymizowaniu wcześniej dyskutowanych tematów, wynikającemu z coraz głębszych podziałów wewnątrzspołecznych
 • biologicznym i społeczno-kulturowym wymiarom i strategiom intymności
 • metodom badania intymności: sposobom jej definiowania/konceptualizowania, perspektywom badawczym, problemom metodologicznym.

Mamy nadzieję, że szeroki zakres problemowy spotkania pozwoli na określenie stanu badań w tym obszarze.

Obrady będą prowadzone w formie wystąpień (15-20 min.), wygłaszanych w sekcjach tematycznych. Sekcje tematyczne i szczegółowa tematyka obrad zostaną opracowane na podstawie zgłoszonych referatów oraz ujęte w programie konferencji. Organizatorzy przewidują opublikowanie artykułów objętości jednego arkusza, prezentujących w rozwiniętej formie przedmiot konferencyjnego wystąpienia w języku polskim lub angielskim (warunkiem opublikowania jest uzyskanie pozytywnej recenzji naukowej).  

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI:

 • prof. dr hab. Rafał Drozdowski (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
 • prof. Helena Flam (Uniwersytet w Lipsku)
 • dr hab. Dorota Majka-Rostek, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr hab. Marek Kazimierczak, prof. AWF (AWF Poznań)
 • dr hab. Agata Wiza, prof. AWF (AWF Poznań)
 • dr hab. Mariola Bieńko (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Lech Nijakowski (Uniwersytet Warszawski)
 • dr Filip Schmidt (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
 • dr Magdalena Żadkowska (Uniwersytet Gdański)
 • dr Ewa Banaszak (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr Paweł Czajkowski (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr Robert Florkowski (AWF Poznań)

KOMITET ORGANIZACYJNY:

 • dr Ewa Banaszak (Uniwersytet Wrocławski)
 • mgr Aleksandra Drabina - Różewicz (Uniwersytet Wrocławski)

KOSZT UCZESTNICTWA – 270,00 PLN

WAŻNE DATY:

 • Do 15 października 2017 – nadsyłanie propozycji referatów wraz z abstraktami na adres wytwarzanie.intymnosci@gmail.com; KARTA ZGLOSZENIA do pobrania na stronie www.socjologia.uni.wroc.pl
 • Do 25 października 2017 – uzyskanie informacji zwrotnej o zakwalifikowaniu propozycji
 • Do 31 października 2017 - uiszczenie opłaty konferencyjnej
 • Do 31 grudnia 2017 – przysyłanie artykułów gotowych do publikacji. Objętość artykułu nie może przekroczyć arkusza wydawniczego (40 tys. znaków ze spacjami).
 • Do 2 grudnia 2017 – przesłanie prezentacji multimedialnej w formacie .ppt na adres wytwarzanie.intymnosci@gmail.com (o ile uczestnicy planują posługiwać się tym narzędziem)
 • 4 grudnia – konferencja, Barbara: infopunkt/kawiarnia/kultura, ul. Świdnicka 8B, sala Kultura

Cfp

Formularz zgłoszeniowy