Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej nt. wyborów kandydata na Dyrektora IEiAK UW

Data dodania: 
15-05-2024

Wydziałowa Komisja Wyborcza zawiadamia Radę Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej, że w dniach 3-4.06.2024 odbędą się wybory kandydata na dyrektora Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej

Kandydatów prosimy zgłaszać drogą mailową lub osobiście do przedstawiciela WKW w IEiAK Michała Głuszka (m.gluszek@uw.edu.pl) do 03.06 do godz. 12. Do godz. 13 otrzymacie Państwo potwierdzenie zgłoszenia. Zgłoszenie powinno zawierać oryginał lub skan zgody na kandydowanie i oświadczenia, że kandydaci spełniają warunki biernego prawa wyborczego. Oryginały prosimy zostawiać w sekretariacie Instytutu Etnologii. Wzory dokumentów dostępne na stronie UKW http://www.ukw.uw.edu.pl/text.php?cat=28 

Głosowanie w systemie USOS, 04.06 w godz. 9:00-15:00.

 

W imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej WNKS UW

Prof. dr hab. Agnieszka Kościańska

Przewodnicząca WKW