[ODWOŁANE] XII Seminarium Migracyjne

Data dodania: 
03-12-2018
Kategorie: 
Seminarium
Przydatne informacje
Miasto: 
Warszawa
Miejsce: 
IEiAK UW, ul. Żurawia 4. s. 108
Data rozpoczęcia: 
18-12-2018
Godzina: 
17:00

UWAGA: seminarium odwołane z powodu daty pokrywającej się z instytutowym spotkaniem świątecznym. 

Będziemy informować o nowej dacie spotkania. Przepraszamy!

 

Zapraszamy na XII Seminarium Migracyjne, które odbędzie się we wtorek 18.12.2018 o godz. 17.00 w IEiAK (sala 108).
Naszym gościem będzie dr Renata E. Hryciuk (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego), która przedstawi referat pt. 

Antropolożka jako uprzywilejowana migrantka. Z badań etnograficznych w południowym Meksyku

W prezentacji przyglądam się pozycji i roli europejskiej antropolożki jako uprzywilejowanej migrantki prowadzącej długotrwałe badania terenowe na globalnym Południu. W latach 2011 i 2014-17 prowadziłam etnograficzne badania turystyki kulinarnej w meksykańskim stanie Oaxaca. Klasyczna metodologia antropologii kulturowej oparta na prowadzeniu obserwacji uczestniczącej i fizycznym byciu w terenie doprowadziła w moim przypadku do pojawienia się tzw. transnarodowego stylu życia (Guarnizo 2003), charakterystycznego dla kultury migracji (Cohen 2004) społeczności wiejskich Oaxaki, a także w rosnącej grupie expatów i okresowych uprzywilejowanych migrantów z globalnej Północy. Przy użyciu narzędzi antropologii feministycznej przyglądam się swojemu usytuowaniu społeczno-kulturowemu (positionality) w trakcie badań wśród kobiecych elit gastronomicznych wyłaniających się w wyniku gwałtownej patrymonializacji indiańskich praktyk jedzeniowych (foodways) na potrzeby turystyki kulinarnej w najbiedniejszym stanie Meksyku.

Dr Renata E. Hryciuk, antropolożka społeczna, latynoamerykanistka. Jej zainteresowania badawcze mieszczą się w ramach: gender studies, antropologii jedzenia i konsumpcji, antropologii politycznej oraz krytycznych studiów nad rozwojem. 
Stypendystka rządu meksykańskiego (1999-2000 UNAM, 2005-2006 UNAM, 2011 UNAM, 2016-17 CIESAS Pacífico-Sur), norweskiego (2006, Uniwersytet w Oslo) oraz szwedzkiego (2011, Södertörn University, Sztokholm), a także Szwedzkiej Rady Naukowej (2012-14). 
W latach 2013-17 prowadziła badania w ramach projektu: „Turystyka kulinarna, gender i (re)konstrukcja lokalnych kultur jedzenia w południowym Meksyku (stan Oaxaca)” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. 
Współredaktorka (z Agnieszką Kościańską) dwutomowej antologii tekstów pt. Gender. Perspektywa antropologiczna (WUW 2007), prac zbiorowych (z Elżbietą Korolczuk) pt. Pożegnanie z Matką-Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce (WUW 2012) oraz Niebezpieczne Związki. Macierzyństwo, Ojcostwo i Polityka, Warszawa: (WUW, 2015), a także (z Joanną Mroczkowską) antologii tekstów pt. Jedzenie. Perspektywa antropologiczna, (Post)socjalizm (WUW, w druku). 

Polecane lektury:
1. Armytage, Rosita 2018. Elite ethnography in an insecure place: the methodological implications of 'studying up' in Pakistan. Focaal - Journal of Global and Historical Anthropology, 82: 80-93.

2. Hryciuk, Renata E. 2018 (w druku). Tortilla tour. Turystyka kulinarna w zglobalizowanej Oaxace (południowy Meksyk). Studia Socjologiczne 4.

Powiązane materiały