XI Seminarium Migracyjne

Data dodania: 
08-11-2018
Kategorie: 
Seminarium
Przydatne informacje
Miasto: 
Warszawa
Miejsce: 
IEiAK UW, ul. Żurawia 4. s. 108
Data rozpoczęcia: 
20-11-2018
Godzina: 
17:00

Zapraszamy na XI Seminarium Migracyjne, które odbędzie się we wtorek 20.11.2018 o godz. 17.00 w IEiAK (sala 108).

Naszym gościem będzie dr hab. Katarzyna Kość-Ryżko (Ośrodek Etnologii i Antropologii Współczesności, Instytut Archeologii i Etnologii PAN Warszawa), która przedstawi referat pt. 

Kobiety uchodźczynie – bohaterki czy banitki. Adaptacja kulturowa a życie w konflikcie tradycyjnych ról płciowych

Uchodźstwo i samotne wychowywanie dzieci na obczyźnie stanową dla wielu kobiet rodzaj stygmatu i przyczynę wykluczenia społecznego. Narażone są one na liczne trudności adaptacyjne, silny stres i wiele problemów, do których dołącza się ostracyzm we własnej grupie kulturowej.
Kobiety decydujące się na ucieczkę z dotychczasowego miejsca zamieszkania i sprzeciw wobec norm przyjętych w ich kraju i społeczności przełamują silne tabu kulturowe, ściągając na siebie wrogość i skazując się w skrajnych przypadkach na „śmierć społeczną”. Wiele z nich bezpośrednio doświadcza konfliktu między wzorami kulturowymi i wartościami aprobowanymi w ich kraju pochodzenia i nowym miejscu osiedlenia. W tych warunkach ich tożsamość często ulega rozbiciu i staje się problematyczna (M. Fricker 2006). Wydarzenia takie jak wojna, przemoc, uchodźstwo zmuszają do przewartościowania dotychczasowych wskaźników identyfikacyjnych opartych na lokalnych tradycjach i afiliacji grupowej – funkcjonalnych w kulturze pochodzenia, ale niekoniecznie w warunkach migracji i nowego miejsca osiedlenia. Rodzi to wiele problemów i trudności, którym muszą podołać chcąc sprawnie funkcjonować w nowej kulturze. W swoim wystąpieniu omawiam zależności między językiem samoopisu kobiet uchodźczyń a ich pracą nad własną tożsamością. Analizuję kategoryzacje używane przez rozmówczynie na określenie swojego statusu sprzed ucieczki i obecnie oraz wartości przypisywane w zależności od przynależności kulturowej.

Dr hab. Katarzyna Kość-Ryżko, etnolog, psycholog, pracuje w Ośrodku Etnologii i Antropologii Współczesności Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie, badaczka kultury współczesnej i tradycyjnej. Członkini Rady Naukowej IAE PAN oraz Komitetu Nauk Etnologicznych PAN. Prowadziła badania terenowe w kraju i zagranicą, m.in. na Syberii, w Buriacji, w Gruzji, Czechach, na Podlasiu, Mazowszu i Dolnym Śląsku. Obecnie realizuje grant NCN dotyczący autopercepcji i akulturacji kobiet uchodźczyń, poprzednio zajmowała się identyfikacją etniczną i kulturową małoletnich uchodźców z terenów post-radzieckich.  Główne obszary zainteresowań badawczych to: społeczno-kulturowe skutki mobilności, problematyka uchodźcza i akulturacyjna, funkcjonowanie diaspor etnicznych, psychologia ludowa, antropologia śmierci. 

Autorka wielu artykułów naukowych oraz książek: Żywi we wspomnieniach. Doświadczenie życia i śmierci w relacjach polskich zesłańców z ZSRR (w latach 1940-1946), Wyd. PTL i IAE PAN, Wrocław 2008; Wykorzenieni. Dylematy samookreślenia polskich repatriantów z Kazachstanu. Studium etno-psychologiczne, Wyd. IAE PAN, Warszawa 2014, Podręcznik Dobrych Praktyk „Wsparcie osób z autyzmem II”, Wyd. Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2013. W przygotowaniu książka na temat sytuacji kobiet uchodźczyń w Polsce.

Polecane lektury:

  1. Katarzyna Kość-Ryżko, Etnolog w labiryncie znaczeń kulturowych. Psychologiczne wyzwania badań terenowych, w: Inga Kuźma (red.) „Tematy trudne. Sytuacje badawcze”. Lódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013, ss. 15-49. [pdf]
  2. Wojciech Jagielski, „Wszystkie wojny Lary”, Kraków: Wyd. Znak, 2015.
  3. Anna Kaszubska, Zargan Nasordinova, „186 szwów. Z Czeczenii do Polski. Droga Matki”, Warszawa: Wyd. Edipresse 2016.