Wykorzystanie w walce politycznej elementów magicznych - wykład dr Olgi Solarz

Data dodania: 
13-02-2019
Przydatne informacje
Miasto: 
Warszawa
Miejsce: 
IEiAK UW, ul. Żurawia 4. s. 104
Data rozpoczęcia: 
22-02-2019
Godzina: 
15:00

Serdecznie zapraszamy na otwarty wykład dr Olgi Solarz z Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu 

Wykorzystanie w walce politycznej elementów magicznych na przykładzie przepowiedni karpackiego molfara Neczaja dla Ukrainy i Janukowycza

We współczesnej kulturze ukraińskiej nie trudno odnaleźć przenikanie się magii ludowej z kulturą masową. Magiczne zachowania w lecznictwie i obrzędowości ukraińskiej były tematem wielu opracowań, jednak do tej pory analizie pod tym kątem nie poddano społeczno-politycznego życia Ukrainy. Ponieważ przedstawiciele zmieniających się ekip ukraińskiej władzy, jak i jej elektorat, w dużym stopniu wywodzą się ze wsi, bądź są w pierwszym lub drugim pokoleniu mieszkańcami miast, to nie dziwi, iż myślenie typu magicznego u naszych wschodnich sąsiadów jest powszechne i w miastach, i na wsi. Tak więc przedmiotem moich rozważań są elementy światopoglądu magicznego w społeczno-politycznej przestrzeni Ukrainy oraz wykorzystywanie ich w celu manipulowania odbiorcą (zarówno w procesie wyborczym, jak i w wojnie informacyjnej). A przedstawię to na przykładzie proroctw znanego karpackiego - dziś już nieżyjącego - molfara Neczaja.

dr Olga Solarz – etnolożka i ukrainistka, pracuje w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Zainteresowania: myślenie magiczne we współczesnej kulturze ukraińskiej, kamieniarka ludowa oraz ludowe ośrodki kamieniarskie na pograniczu polsko-ukraińskim, wierzenia i zwyczaje na Bojkowszczyźnie. Autorka książki Język magii – magia języka, redaktor sześciu książek związanych z kulturą materialną i duchową Ukrainy oraz polsko-ukraińskiego pogranicza, w tym ludowej sztuki sepulkralnej Łemkowszczyzny, Bojkowszczyzny i Roztocza; autorka szeregu artykułów poświęconych wierzeniom magicznym w obrzędowości rodzinnej i kalendarzowej. Od 2017 roku prowadzi badania wśród przedstawicieli drugiego i trzeciego pokolenia Ukraińców wysiedlonych w ramach akcji Wisła.

Wykład jest realizowany w ramach projektu Collegium Carpathicum koordynowanego przez Studium Europy Wschodniej UW.