VI otwarte seminarium Pracowni Antropologii Migracji w IEiAK UW

Data dodania: 
22-04-2018
Kategorie: 
Seminarium
Przydatne informacje
Miejsce: 
IEiAK UW, ul. Żurawia 4, sala 219
Data rozpoczęcia: 
26-04-2018
Data zakończenia: 
26-04-2018
Godzina: 
16:00
Zgłoszenie do: 
22-04-2018

Zapraszamy na VI otwarte seminarium „Pracowni Antropologii Migracji” w IEiAK UW!
Seminarium odbędzie się 26 kwietnia 2018 r. o godz. 16.00 w IEiAK UW, ul. Żurawia 4, s. 219.
W ramach seminarium dr Sylwia Urbańska (Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski) wygłosi wykład pt. „Płeć, naród, uchodźcy. Obrazy obcych a imaginarium polskich migracji”.
Po 2015 roku, uznawanym za cezurę tzw. “kryzysu migracyjnego”, w dyskursie publicznym pojawiają się nowe odsłony zbiorowego wyobrażenia uchodźców. Jedną z zyskujących popularność konstrukcji Obcego,która podbija masową wyobraźnię, staje się figura męskiego, przemocowego kolonizatora. Jego pojawienie się zagraża, w domyśle liberalnym wzorcom życia rodzinnego, bezpieczeństwu i wolności kobiet. Choć interpretacji źródeł takiego dyskursu można szukać w porównaniach z tym, co dzieje się w innych krajach, proponuję zestawić go z polskim repertuarem symbolicznym, tworzącym zbiorowe uniwersum pamięci na temat rodzimych migracji. Spróbuję odpowiedzieć na pytanie, jak możliwe stało się skonstruowanie takiej figury Innego? Jak zapośredniczyły to dostępne repertuary symboliczne - reprezentacje i dyskursy polskich migracji, a zwłaszcza przesłonięcia, wyparcia, przekształcenia w ich obrębie.

Dr Sylwia Urbańska socjolożka, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, laureatka nagrody Prezesa Rady Ministrów PR i stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (FNP). Autorka wielu publikacji, w tym wydanej w serii Monografie FNP książki „Matka Polka na odległość. Z doświadczeń migracyjnych robotnic 1989-2010” (2015). Zajmuje się przemianami współczesnych rodzin i wzorców płci, doświadczeniem i dyskursami macierzyństwa, migracjami i zmianą społeczną, a także metodologią badań jakościowych. Aktualnie prowadzi projekt badawczy “(Nie)tradycyjni tradycyjni? Przemiany rodzin wiejskich z perspektywy kobiet po 1989” (NCN), gdzie analizuje doświadczenia zmiany społecznej w perspektywie kilku pokoleń kobiet z wiejskich społeczności na Podlasiu; a wraz ze studentami IS UW badania samowiedzy mieszkańców wsi na temat przemian wzorców życia rodzinnego.
Polecamy uczestnikom i uczestniczkom seminarium lekturę trzech tekstów:
1. Joan Nagel (1998) Masculinity and Nationalism: Gender and Sexuality in the Making of Nations, Ethnic and Racial Studies 21(2): 242-269.
2. Andrea Peto (2015) Pisanie historii przemocy seksualnej: przekraczanie granic, Pamięć i Sprawiedliwość 2 (26): 27-38.
3. Urbańska Sylwia (2014) Migracje, macierzyństwo i płeć. Zmiana społeczna z perspektywy migrujących robotnic 1989-2010, w: Renata E. Hryciuk, Elżbieta Korolczuk (red.), Niebezpieczne związki: macierzyństwo, ojcostwo i polityka, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 

Galeria