Seminarium Zakładu Teorii i Badań Współczesnych Praktyk Kulturowych

Dr Magdalena Kozhevnikova (Kurzętkowska), absolwentka IEiAK, przedstawi swój projekt “Granice człowieka w kontekście biotechnologii”

Data dodania: 
12-06-2019
Kategorie: 
IEiAK
Przydatne informacje
Miasto: 
Warszawa
Miejsce: 
IEiAK, sala 13
Data rozpoczęcia: 
13-06-2019
Godzina: 
16:00

Wiek XXI został przez F. Fukuyamę okrzyknięty „wiekiem biologii’. Rozwijające sie biotechnologie i coraz większa ingerencja w cielesność zarówno ludzi, jak i innych żywych organizmów, zmusza humanistów do nowego spojrzenia na relacje człowieka z otoczeniem. Nawiązując do słów D. Haraway o tym, że „nigdy nie byliśmy ludźmi” postaram się pokazać na przykładach zaczerpniętych ze świata nauki i sztuki, że ludzkie ciało przestało być granicą, a stało się medium. 


W ramach wykładu przedstawione zostaną biotechnologiczne praktyki hybrydyzacji i chimeryzacji człowieka, zarówno ze światem zwierzęcym, roślinnym, jak i materią nieożywioną. Mają one głównie pragmatyczne cele, takie jak pozyskanie ludzkich komórek macierzystych, wyhodowanie organów do transplantacji, stworzenie zwierzęcych modeli ludzkich chorób itp. Potencjalnie jednak możliwe jest znacznie rozszerzenie spektrum ludzkich możliwości (human enhancement), aż po zdolność regeneracji, widzenia w ciemności, zwiększenia siły mięśni itd., co mogłoby doprowadzić do tworzenia ludzi z określonymi cechami do realizacji pewnych zadań państwowych i społecznych (żołnierze, ratownicy ekstremalni, sportowcy), bądź stanowiłoby gwarancję zwiększenia odporności na pogarszające się warunki ekologiczne i rozszerzałoby możliwości adaptacji do nowych warunków życia (na przykład w trwale zanieczyszczonym środowisku, w zmienionym klimacie lub w kosmosie).
Wszystkie te przypadki „ulepszenia” poprzez hybrydyzację zostaną zaprezentowane w świetle nabierających obecnie coraz wiekszego znaczenia post- i transhumanizmu. Wnioski będą dotyczyć między innymi konieczności zbudowania nowej ponadgatunkowej etyki i przedefiniowania natury ludzkiej.