Nasze miejsce. Inspirator do pracy z lokalnością

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do pobrania egzemplarza publikacji Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna pt. "Nasze miejsce. Inspirator do pracy z lokalnością" w wersji elektronicznej lub papierowej.

Kategorie: 
Publikacja

Publikacja jest efektem pracy zespołu edukacyjnego Stowarzyszenia, które już od kilku lat wypracowuje metody i narzędzia edukacji antropologicznej. Znajdą w niej Państwo scenariusze, ćwiczenia, pomysły i inspiracje do tego, jak pracować z dziećmi i młodzieżą w temacie dziedzictwa, tradycji, pamięci i lokalnej historii, zachowując jednocześnie antropologiczne podejście i wrażliwość. Publikacja odpowiada przede wszystkim na pytania i problemy, które mogą pojawić się w pracy edukacyjnej w kontekście wiejskim. Historia wsi jest często niedoceniana tak w szkole, jak w podręcznikach historii, mało się o niej mówi, a jeżeli już, to często używając krzywdzących stereotypów. Jak mówić o dziedzictwie wsi, jednocześnie nie orientalizując? Jak odnaleźć i interesująco przekazać dzieciom i młodzieży wiedzę o tym, co lokalnie ważne? Jak inaczej spojrzeć na wieś i jej specyfikę? Poprzez naszą publikację chcemy dowartościować i na nowo odkryć to, co lokalne.

Scenariusze i ćwiczenia uzupełniają teksty inspiracyjne autorstwa dr Tomasza Rakowskiego, dr Ewy Klekot i dr Marii Małanicz-Przybylskiej.

Wersja elektroniczna publikacji w wersji PDF jest do probrania po linkiem: etnograficzna.pl/Inspirator.pdf

Wersja papierowa publikacji jest do odbioru u Anny Bińki, pokój nr 9 (od poniedziałku do czwartku, a.binka@uw.edu.pl).

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie “Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego we współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra".