Toruńska świątynia o. Rydzyka i obrazowanie politycznego mesjanizmu - nagranie z seminarium

Zapraszamy do odsłuchania wystąpienia Wojciecha Marchlewskiego i dra Marcina Zglińskiego (Instytut Sztuki PAN), zarejestrowanego w IEiAK 30.10.2019.

Przydatne informacje
Zarejestrowano podczas: 
Seminaria IEiAK i SPE
Miejsce wydarzenia: 
IEiAK, ul. Żurawia 4, Warszawa
Data wydarzenia: 
30-10-2019
Imię i nazwisko prowadzącego / wykładowcy: 
Wojciech Marchlewski, dr Marcin Zgliński

Powstają obecnie obiekty sakralne, które oprócz propagowania treści religijnych, swoją formą oraz treścią starają się odnosić do wydarzeń społecznych współczesnej Polski i Europy. Jednym z najdonioślejszych przykładów jest Kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. Korzystając zarówno z aparatu badawczego historii sztuki jak i antropologii, i teologii zinterpretujemy treści przekazywane w formach architektonicznych, rzeźbie, witrażach i malarstwie oraz ich kontekst społeczny, religijny i duchowy. Rozszyfrujemy poszczególne wątki narracji związane w koncepcją Trzeciego Przymierza i roli narodu polskiego w przyszłej, nowej ewangelizacji. Pokażemy także w jaki sposób manipuluje się polską historią aby potwierdzić rolą dawnej Polski jako przedmurze chrześcijaństwa. W trakcie naszej prezentacji odniesiemy się do idei uznania Polaków jako narodu wybranego (nowych Dzieci Izraela) oraz roli polskich świętych i błogosławionych w dziele ewangelizacji Europy i świata. 

O prowadzących:

Wojciech Marchlewski: etnograf, historyk, podróżnik, prowadzi badania nad życiem i historią menonitów, religijnością ludową, emigracją, świadomością potoczną oraz manipulacją. Jest również autorem ekspozycji w muzeum wsi nadwiślańskiej w Murzynowie, i muzeum polskich emigrantów sezonowych w Taagerup

Marcin Zgliński: historyk sztuki, absolwent Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego,  adiunkt w Instytucie Sztuki PAN, gdzie doktoryzował się i gdzie kieruje Zakładem Zadań Podstawowych Historii Sztuki oraz pełni funkcję redaktora naczelnego Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce. Jednocześnie nieprzerwanie od 1996 wykłada na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w Międzywydziałowej Katedrze Historii i Teorii Sztuki (m. in. wykłady z historii sztuki nowożytnej powszechnej ni polskiej, ikonografii). Wykładał także w Collegium Civitas, a obecnie w ramach Studiów Podyplomowych IS PAN. Zajmuje się badaniami nad sztuką nowożytną oraz XX w., zwłaszcza na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, od 1994 nieprzerwanie bierze udział w badaniach terenowych, dokumentacji i inwentaryzacji kościołów oraz klasztorów na terenie Białorusi, a także Litwy i Ukrainy, za co w 2015 odznaczony został odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Wielokrotnie występował jako ekspert i rzeczoznawca (m. in. MKiDN) w Polsce i na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej. Prowadzi badania nad polskim dziedzictwem kulturowym w Gruzji. Ostatnio przygotował obszerną rozprawę dotyczącą dyskursu o przestrzeni, urbanistyce i architekturze na tzw. kresach doby dwudziestolecia międzywojennego. Pod jego współredakcją ukazały się ostatnio tomy Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce: „Miasto Białystok”, „Powiat białostocki”, „Powiat bielski” i „Powiat radzyński”.

 

SEMINARIA NAUKOWE IEiAK - w trakcie seminariów badania prezentują pracownicy instytutu, a także antropolodzy i przedstawiciele pokrewnych dyscyplin z kraju i ze świata. To okazja do zapoznania się z najnowszymi badaniami i swobodnej dyskusji w kameralnej atmosferze. Spotkania są otwarte dla publiczności. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych: zarówno badaczy, jak i studentów, absolwentów oraz wszelkie osoby, którym bliska jest tematyka seminariów. Więcej o seminariach

Nagrania seminariów

Antropologia dziś - otwarte seminaria naukowe – zadanie finansowane w ramach umowy 973/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna im. Witolda Dynowskiego we współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.